סוציולוגיה (תשע"ו)

סינון
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מִצָּב נִרְכָּשׁ מיצב נרכש בניגוד למִצָּב מְשֻׁיָּךְ

achieved status achieved status in contrast to ascribed status
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מִצָּב מְשֻׁיָּךְ מיצב משויך בניגוד למִצָּב נִרְכָּשׁ

ascribed status ascribed status in contrast to achieved status
העתק
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)
מַעֲמָד חֶבְרָתִי מעמד חברתי מבחינה כלכלית; שונה ממִצָּב חברתי
דלג למונחים