שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צִיּוּן ציון הצבעה על רכיב במערך באמצעות הפניה למערך על פי שמו בצירוף ביטוי שתוצאות הערכתו מגדירות את מיקומו של הרכיב במערך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַפְנָיָה עֲקִיפָה הפניה עקיפה מנגנון המאפשר הפניה באמצעות עצם נתונים, המצביע על צֶרף השפה המבוקש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִתְחֵל אתחל נתן ערך תחילי לעצם נתונים בראשית תפקודו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִתְרַחֲבוּת מתרחבות בשפות תכנות – היכולת של שפה לאפשר הגדרה של צרפי שפה ולאפשר את השימוש בהם לפי התחביר של צרפי השפה התקניים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַפְנָיָה הפניה צרף שפה, כגון מזהה, המציין צרף שפה מוכרז
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הַפְנָיָה אֲחִידָה הפניה אחידה תכונת שפת תכנות, שבה כמה צרפי שפה הם שווי צורה מבחינת ההפניה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְתָאֵר פְּרִיסָה מתאר פריסה קובץ מפרט המסופק עם כל פִּרקן ויישום והמתאר את אופן הפריסה שלהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּכוּנַת אִפְשׁוּר תכונת אפשור תכונה שהערך שלה קובע אם עצם יגיב לאירועים שיוזם המשתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְאֻפְשָׁר מאופשר שתכונת האפשור שלו קובעת שהוא יגיב לאירועים שיוזם המשתמש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
לֹא-מְאֻפְשָׁר לא-מאופשר שתכונת האפשור שלו קובעת שהוא לא יגיב לאירועים שיוזם המשתמש
דלג למונחים