שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפָּט משפט יחידה תחבירית המסתיימת בצורה מפורשת והמייצגת הכרזה או קביעה של יחידת עבודה, הכוללת זיהוי של הפעולות לביצוע, של אופרנדים (אם יש) לשימוש בביצוע אותן פעולות, וייעוד לתוצאות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפָּט מֻרְכָּב משפט מורכב משפט הכולל כמה משפטים שכל אחד מהם שקול תחבירית למשפט פשוט; מונח זה שונה מ'משפט מורכב' בשפה טבעית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַצָּבָה משפט הצבה, הַצָּבָה הצבה משפט פשוט המחליף את ערך הנתונים הנוכחי של משתנה בערך נתונים חדש המפורט בביטוי. הפועל: הִצִּיב
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט יְצִיאָה משפט יציאה משפט פשוט המשמש לסיום הביצוע של צֶרף השפה שבו הוא מופיע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט חֲזָרָה משפט חזרה צרף שפה בתוך פִּרקָן המציין את הסיום של מעקובת ביצוע (או כמה מעקובות כאלה) באותו פִּרקָן והגורם לקפיצה לנקודה שצוינה בַּפִּרקָן הקורא, וייתכן שהוא גם מעביר אליו תוצאות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
חָזַר חזר ביצע משפט חזרה הגורם לקפיצה לתכנית הקוראת

return return v. intransitive
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֶחְזִיר החזיר סיפק ערך נתונים לתכנית הקוראת בעת ביצוע משפט חזרה

return return v. transitive
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּנִיסָה כניסה נקודת ההתחלה של מעקובת ביצוע הנמצאת בתחילת תת-תכנית או במקום אחר המצוין על ידי שם כניסה בתת-התכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שֵׁם כְּנִיסָה שם כניסה מזהה המציין את נקודת ההתחלה של מעקובת ביצוע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "עֲבֹר" משפט "עבור" משפט פשוט המכתיב במפורש מעבר של בקרת התכנית ממקומה הנוכחי במעקובת הביצוע למשפט מטרה המזוהה בדרך כלל על ידי תווית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט תְּנַאי משפט תנאי משפט מורכב הכולל ביטוי תנאי ומעקובת של משפטים שביצועם מותנה בתוצאת ההערכה של ביטוי התנאי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בִּטּוּי תְּנַאי ביטוי תנאי ביטוי שתוצאת ההערכה שלו קובעת אם תנאי מוגדר מתקיים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "אִם" משפט "אם" משפט תנאי הגורם לביצוע של אחד המשפטים המרכיבים אותו על פי ערך האמת של ביטוי התנאי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "מִקְרֶה" משפט "מקרה" משפט תנאי הגורם לביצוע אחד מכמה משפטים חלופיים על פי תוצאת ההערכה של ביטוי תנאי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט חִזְרוּר משפט חזרור משפט מורכב הכולל מנגנון לבקרת ביצוע נשנה של המשפטים שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף "כָּל עוֹד" צרף "כל עוד" צרף שפה לבקרת חִזְרוּר המגדיר מבחן לביצוע לפני כל צעד חִזְרוּר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף "עַד אֲשֶׁר" צרף "עד אשר" צרף שפה לבקרת חִזְרוּר המגדיר מבחן לביצוע אחרי כל צעד חִזְרוּר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף "בַּעֲבוּר" צרף "בעבור" צרף שפה לבקרת חִזְרוּר המגדיר את המבחן לביצוע בקרת החזרור, המבוסס בדרך כלל על משתנה בקרת חזרור ועל הוראת השינוי שלו שיש לבצע בין כל שני צעדי חזרור
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "בַּצַּע" משפט "בצע" בשפת Cobol – משפט מורכב המורה להעביר את הבקרה לשגרה אחת או יותר ולהחזירה בתום הביצוע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט גּוּשׁ משפט גוש מעקובת כרוכה של משפטים שניתן להתייחס אליה כאל יחידה תחבירית אחת ושעשוי להיות לה מזהה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַשְׁהָיָה משפט השהיה משפט פשוט הגורם להשהיית הביצוע של משימה הכוללת בקשת השהיה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט נְטִישָׁה משפט נטישה משפט פשוט הגורם לסיום שגוי של משימה אחת או יותר ועל ידי כך מונע כל מפגש נוסף עם משימה כזו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַעֲלָאַת חָרִיג משפט העלאת חריג משפט פשוט הגורם להיקרות של חריג והמפיץ אותו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט קַבָּלָה משפט קבלה משפט מורכב בתוך משימת שרת הגורם לה להמתין עד שמשימה אחרת או התכנית הראשית יבצעו משפט קריאת כניסה לסנכרון משימות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט בְּרִירָה משפט ברירה משפט מורכב המאפשר למשימה קוראת או למשימה נקראת לבחור בין דרכי פעולה חלופיות, או להמתין
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט הַמְתָּנָה בּוֹרֶרֶת משפט המתנה בוררת משפט ברירה הממתין לקריאה ממשפט קריאת כניסה לפני שהוא מבצע את מעקובת המשפטים שלו
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
בִּטּוּי ביטוי צרף שפה המגדיר חישוב של ערך נתונים על פי אופרנד אחד או יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
רַב טִיפּוּסִים רב טיפוסים מתייחס לביטוי המכיל שני טיפוסי נתונים או יותר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קְדִימוּת אוֹפֵּרָטוֹרִים קדימות אופרטורים כלל המגדיר את סדר הביצוע של אופרטורים בתוך ביטוי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף הַחְלָטָה צרף החלטה צרף שפה המנחה את המחשב להחליט על סמך השוואה ולאחר מכן להסתעף לקוד מתאים לצורך הביצוע
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אִגּוּד איגוד מבנה נתונים המאוחסן פעם אחת והמאפשר גישה אליו לפי טיפוסי נתונים שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אוֹפֵּרָטוֹר לוֹגִי אופרטור לוגי אופרטור שכל אופרנד ותוצאה שלו מקבלים ערך אחד מבין שני ערכים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אוֹפֵּרָטוֹר יֻחְסָה אופרטור יוחסה סמל המשמש לקביעת יוחסה בין אופרנדים בתוך ביטוי, לדוגמה, שווה =, לא שווה <>, גדול מן <, קטן מן >, גדול מן או שווה ל- =<, קטן מן או שווה ל- =>
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַצְבִּיעַ חָכָם מצביע חכם אופרטור מצביע עמוס משמעויות המציינות דרישה להחזרת מצביע; ראו 'עמיסת משמעויות'
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט טְעִינָה משפט טעינה הוראה הטוענת טופס לזיכרון ללא הצגתו
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף סִעוּף צרף סיעוף צרף שפה המפרט, באמצעות ייחוס לתוויות, ברירה בין סדרי ביצוע שונים
דלג למונחים