שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֵרֶךְ מִלּוֹנִי ערך מילוני מחרוזת תווים באל"ף-בי"ת של שפת תכנות, המייצגת יחידה בסיסית של משמעות. לדוגמה, סמין כגון 2G5, או מזהה כגון last-name בשפת Pascal
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף שָׂפָה צרף שפה, צֶרֶף צרף חלק תכנית, נכון מבחינה תחבירית, שאפשר ליצור אותו מכמה ערכים מילוניים לפי כללי שפת תכנות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְזַהֶה מזהה שם המשמש לזיהוי אלמנט בתכנית. לדוגמה, שמות של משתנים, מערכים, רשומות, תוויות, נהלים, שגרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְזַהֶה מֻבְנֶה מזהה מובנה מזהה המוגדר מראש כחלק משפת תכנות. לדוגמה, מילה שמורה, sin
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִלָּה שְׁמוּרָה מילה שמורה מזהה מובנה שתכניתן אינו יכול להגדיר מחדש
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תּוֹחֵם תוחם תו או תווים המציינים את ההתחלה או את הסיום של מחרוזת תווים הנחשבת יחידה אחת
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַפְרִיד מפריד תוחם המונע פירושם של ערכים מילוניים סמוכים, או של יחידות תחביריות סמוכות, כפריט יחיד. לדוגמה, תו מרווח, תו בקרת תסדיר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֲפָגַת עֲמִימוּת הפגת עמימות הפניה אל המשמעות המתאימה, מתוך כמה משמעויות אפשריות להיקרות מסוימת של צרף שפה בתכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תָּוִית תווית בשפות תכנות – מזהה של מקום בתכנית
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
הֶעָרָה הערה תמליל שאינו משפיע על התכנית והמסומן על ידי צרף שפה ייעודי. לדוגמה, הסברים לקורא, נתונים למערכת תיעוד אוטומטי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּלַת-תָּו תלת-תו מעקובת בת שלושה תווים המתורגמת על ידי מעבד-קדם של שפה לתו יחיד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קָבוּעַ מֻבְנֶה קבוע מובנה קבוע מובנה בשפת תכנות שנתכן כדי לחסוך בזמן משתמש ולהקל את קריאת הקוד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זָקִיף זקיף קבוע המציין סיום לולאה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קָבוּעַ סִמְלִי קבוע סמלי קבוע הנשמר בזיכרון ומזוהה על ידי תווית
דלג למונחים