שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִלּוֹנִי מילוני הניתן לתרגום לערך מובן למהדר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תְּכוּנָה תכונה ערך המגדיר רכיב יסודי באופיו של עצם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כְּלָלֵי קְדִימוּת כללי קדימות כללים לקביעת סדר הביצוע של פעולות מתמטיות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שִׁרְשׁוּר שרשור צירוף של כמה דברים למעקובת אחת. לדוגמה, בנייה של מען דואר אלקטרוני מרכיבים המחוברים באמצעות נקודה: sii.org.il
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִמּוּן בִּנְקֻדָּה סימון בנקודה בתחביר שפות תכנות – שימוש בנקודה להפרדה בין רכיבים של מען
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
שְׂפַת הַגְדָּרַת מִמְשָׁק שפת הגדרת ממשק שפה המיועדת להגדרת מִמשק בין תכנית לבין יישום המזמן אותה
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוֹדֵל תִּכְנוּת יִשּׂוּם מודל תכנות יישום, APM APM מודל תכנות המגדיר כיצד להשתמש בתכונות של פלטפורמה וכיצד לשלב אותן כדי ליצור פתרונות משותפים ליישומים שונים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מוֹדֵל-עֲצָמִים שֶׁל מִסְמָךְ מודל-עצמים של מסמך, מוֹדֵל עַצְמֵי מִסְמָךְ מודל עצמי מסמך, DOM DOM מודל המתאר מסמך כעץ של צמתים המאפשר לתכניות ותסריטים לטפלל את התוכן, את המבנה ואת הסגנון של המסמך
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תָּו נָטוּי תו נטוי תו בעיצוב נטוי ימינה
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תֶּקֶל תקל שגיאה בתכנית המונעת ממנה לתפקד כראוי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
זְרִימַת נְתוּנִים זרימת נתונים מעבר נתונים בין קבועים, משתנים וקבצים, על ידי ביצוע הוראות, נהלים, פִּרקָנים או תכניות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סֵמֶל לְתַרְשִׁים זְרִימָה סמל לתרשים זרימה בתרשים זרימה, אלמנט גרפי המייצג פעולה, אמצעי ותהליך
דלג למונחים