מושגים בסיסיים בטכנולוגיית המידע (השלמות) (תשע"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
הַתְאָמָה לַפְּרָט התאמה לפרט (1) באתרי מרשתת, התאמת התוכן או היישומים בדף של אתר מרשתת להעדפות של משתמש פרטני כדי לשפר את השירות למשתמש או לקדם את המכירות של האתר; (2) ביישומי מנהלה, הפקת מסמכים הנושאים שמות וכתובות פרטניים של נמענים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
תַּשְׁתִּית תשתית בטכנולוגיית המידע, שילוב החמרה והתכנה המשמש להרצת יישומים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
בִּנְאוּם בנאום התהליך שמעניק לתכנה גמישות מספקת כך שניתן להשתמש בה בסביבות לשוניות ותרבותיות שונות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב עֲנָנִים מחשוב עננים, מִחְשׁוּב עָנָן מחשוב ענן ארכיטקטורת מחשוב מבוזר המאפשרת אי-תלות בין משאבי המחשוב ובין ארכיטקטורת הבסיס הטכנית שלהם (כגון שרתים, אחסון ורשתות תקשורת) וכך מספקת גישה נוחה לפי דרישה, למאגר משותף של משאבי מחשוב מתוצרים הניתנים לניצול מהיר תוך השקעת מאמץ ניהול מזערי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב אֶשְׁכּוֹלוֹת מחשוב אשכולות ארכיטקטורת מחשוב מבוזר שבה כמה מחשבים מחוברים ברשת מחשוב מהירה בצימוד הדוק כדי לנצל את יכולות החישוב במקביל שלהם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב סְרִיגִים מחשוב סריגים ארכיטקטורת מחשוב מבוזר שבה "מחשב-על מדומה" מורכב מאשכולות מחשבים המחוברים ברשת בצימוד רופף ומתפקדים באופן מתואם כדי לבצע משימות חישוב גדולות במיוחד
העתק
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב מִתְנַדְּבִים מחשוב מתנדבים ארכיטקטורת מחשוב מבוזר שבה בעלי מחשבים, לרוב מחשבים אישיים, תורמים את משאבי המחשב שלהם לביצוע משימות חישוב גדולות במיוחד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
מִחְשׁוּב עֲמִיתִים מחשוב עמיתים ארכיטקטורת מחשוב מבוזר שמשתתפיה מאפשרים זה לזה גישה ישירה לחלק ממשאבי המחשב שלהם ללא צורך בגורם מתאֵם מרכזי
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַסֶּדֶת מסדת בטכנולוגיית המידע, הטכנולוגיה הבסיסית של החמרה והתכנה של מערכת מחשב המגדירה כיצד מתפקד המחשב וקובעת את סוגי התכנה האחרים שניתן להשתמש בהם
דלג למונחים