מציאות מדומה [טכנולוגיית המידע] (תשע"ד)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
המונח העברי עדיין בדיון.
דלג למונחים