הדברה [איכות הסביבה] (תשע"ג)

סינון
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
אַבְקַת מַגָּע אבקת מגע אבקה רעילה הפועלת על ידי מגע בגוף המזיק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ג, 2012)
אַבְקַת אִבּוּק אבקת איבוק אבקה המיועדת לאיבוק ללא הוספת מים
דלג למונחים