תקשורת המונים (תשע"ב)

סינון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אוֹת רַבָּתִי אות רבתי אות מוגדלת בראש כתבה או בראש קטע בכתבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
בַּעַל טוּר בעל טור כותב בכיר שמאמריו מתפרסמים בתדירות ובמיקום קבועים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גַּרְיָן גריין רוֹוח טִיזֶר; משפט מתוך כתבה המתפרסם באותיות מוגדלות בעמודי הכתבה לצורכי גיוון וכדי למשוך את הקורא. נקרא גם חלון או לִיד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דֶּמֶה דמה גרסת ניסוי של עיתון חדש או עיצוב חדש לעיתון קיים, לפני גרסה סופית מוסכמת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶמְשֵׁךְ המשך טקסט עודף שלא נכנס למסגרת העמודים שהוקצבה לו, ומתפרסם בעמוד אחר בהמשך הגיליון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַפְנָיָה הפניה טקסט או תצלום בעמוד הפותח של העיתון, המפנים אל ידיעה או כתבה בתוכו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
זִיחַ זיח הזזת הטקסט לתוך השורה בראש פסקה חדשה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חֲדָשׁוֹת קְשִׁיחוֹת חדשות קשיחות רווח: חֲדָשׁוֹת קָשׁוֹת; מידע חדשותי החייב להתפרסם עקב חשיבותו ומשקלו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חֲדָשׁוֹת רַכּוֹת חדשות רכות מידע חדשותי שאינו חייב להתפרסם אך יש בו עניין לצרכני התקשורת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַדְשׁוֹתִי חדשותי מה שיש עניין לפרסמו כידיעה בעיתון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
טוּר טור מדור קבוע של כותב בכיר, המופיע בתדירות ובמיקום קבועים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְדִיעָה בִּלְעָדִית ידיעה בלעדית רווח: סְקוּפּ; ידיעה בלעדית בעלת ערך חדשותי גבוה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְדִיעַת הֶמְשֵׁךְ ידיעת המשך ידיעה הסוקרת את המשך ההשתלשלות של עניין שנסקר בעבר הקרוב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְדִיעַת מִלּוּאִים ידיעת מילואים בעיתונות כתובה ובמרשתת: ידיעה או כתבה בעלת עניין מועט, המתפרסמת במקרה של תקלה או של מחסור בחומר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְרִיעָה רְחָבָה יריעה רחבה תבנית עיתון שמידותיה 35x50 ס"מ; משמשת גם כינוי לעִתּוֹנוּת אֵיכוּת הפונה לקהל משכיל
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֵב דֵּעוֹת כותב דעות פּוּבְּלִיצִיסְט; עיתונאי המתמחה בכתיבת מאמרי דעה המתייחסים לאירועים חדשותיים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת כותרת משפט או מבע באותיות גדולות ומובלטות בראש ידיעה, מאמר, כתבה וכדומה המתמצת את תוכנם או מרמז לו
כּוֹתֶרֶת מֶרְכָּזִית כותרת מרכזית הכותרת העיקרית – כשלידיעה אחת יש כמה כותרות (למשל כותרת גג וכותרת משנה)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת בֵּינַיִם כותרת ביניים כותרת המופיעה ברצף של ידיעה או של כתבה ומפרידה בין קטעים שונים שלהן
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת מִשְׁנֶה כותרת משנה כותרת משנית המופיעה מתחת לכותרת המרכזית ומביאה מידע נוסף מן הידיעה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת נוֹשֵׂא כותרת נושא כותרת המופיעה בראש כמה עמודים או כמה ידיעות בעיתון ומציינת את הנושא המשותף להם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כּוֹתֶרֶת רָאשִׁית כותרת ראשית הכותרת המופיעה בראש העמוד הפותח של העיתון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּב כתב עיתונאי המכין כתבות וידיעות לעיתון (או לאמצעי תקשורת אחר) על סמך מידע שהוא אוסף
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבָה כתבה שם כללי לסיפור עיתונאי שיש בו הרחבה והעמקה ואינו מחויב לחדשות השוטפות, להבדיל מ'ידיעה' ומ'מאמר'
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבָה פִּרְסוּמִית כתבה פרסומית רוֹוח גם כַּתָּבַת תַּדְמִית, כַּתָּבָה שִׁוּוּקִית; מודעה מסחרית המעוצבת ומוגשת בצורה של כתבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבַת דְּיוֹקָן כתבת דיוקן כתבה המציגה בהרחבה דמות המעוררת עניין ציבורי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבַת נוֹשֵׂא כתבת נושא רֶפּוֹרְטָזָ'ה, כתבה המתארת התרחשות, סיפור חיים, מקום, תופעה חברתית או תרבותית ועוד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבַת צֶבַע כתבת צבע כתבה המתארת התרחשות, מקום וכיו"ב ומתמקדת באווירה ובפרטים מאפיינים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבַת תַּחְקִיר כתבת תחקיר כתבה המביאה ממצאים בעלי אופי ביקורתי על פעילותם ומעשיהם של מוסדות ואנשי ציבור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא לְפִרְסוּם לא לפרסום מידע הנמסר לעיתונאי בהנחיה ברורה שלא לפרסמו בכל דרך שהיא
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא לְצִטּוּט וְלֹא לְיִחוּס לא לציטוט ולא לייחוס מידע הנמסר לעיתונאי מתוך כוונה שיובא שלא כלשונו, וללא הזכרת שמו של מוסר המידע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא-אֵרוּעַ לא-אירוע אירוע צפוי (שאולי זכה לתשומת לב תקשורתי רב) שבסופו של דבר אינו מתרחש או מתגלה כבלתי ראוי לעניין הרב שהיה בו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לְצִטּוּט וְלֹא לְיִחוּס לציטוט ולא לייחוס מידע הנמסר לעיתונאי מתוך כוונה שיובא כלשונו, אך ללא הזכרת שמו של מוסר המידע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לְצִטּוּט וּלְיִחוּס לציטוט ולייחוס מידע הנמסר לעיתונאי מתוך כוונה שיובא כלשונו ובשם מוסר המידע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַאֲמַר דֵּעָה מאמר דעה מאמר המופיע בעמודי הדעות ומשקף את דעת כותבו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַאֲמַר מַעֲרֶכֶת מאמר מערכת טור קבוע בעמודי הדעות המבטא את עמדת העיתון בנושאים שעל הפרק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַגִּיהַּ מגיה ממונה על בדיקת תקינות הטקסט לקראת הדפסתו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מָדוֹר מדור חלק של העיתון המיוחד לתחום מסוים, וכן העורכים והכתבים הפעילים בו, למשל: מדור הספורט, מדור הכלכלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מוֹדָעָה מודעה שטח בעיתון שרוכש גוף חיצוני ובו מידע ומסרים פרסומיים, כגון מודעת פרסומת, מודעת אבל, מודעת דרושים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מוּסָף מוסף חלק של העיתון המופיע בקונטרס נפרד ועוסק בתחום מיוחד, כגון מוסף הספורט, או מתאים למועד מיוחד, כגון המוסף לשבת, המוסף לחג
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִכְתָּבִים לַמַּעֲרֶכֶת מכתבים למערכת מדור בעיתון שמתפרסמות בו תגובות קוראים לענייני היום או לידיעות וכתבות שהופיעו בעיתון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מְסִבַּת עִתּוֹנָאִים מסיבת עיתונאים התכנסות של עיתונאים שבה גורם רשמי או אישיות ציבורית מוסרים לפניהם הודעה ומשיבים על שאלותיהם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַעֲקָב מעקב עיסוק יזום של עיתון או עיתונאי בעניין מסוים לאורך זמן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַעֲרֶכֶת עִתּוֹן מערכת עיתון, מַעֲרֶכֶת מערכת צוות העורכים המנהל את העיתון, קובע את הקו של העיתון ואת תכניו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִשְׁבֶּצֶת טֵקְסְט משבצת טקסט, מִשְׁבֶּצֶת משבצת קטע טקסט קצר המופיע במסגרת בתוך הכתבה; גם מִסְגֶּרֶת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
נָצִיג נציג נציג ממונה לקבוצה של כלי תקשורת לשם סיקור אירוע חדשותי, בדרך כלל עקב מגבלות לוגיסטיות או ביטחוניות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סִקּוּר סיקור דיווח עיתונאי על אירוע או על נושא בעל ערך חדשותי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ עורך מי שתפקידו לנהל ולכוון חלק מסוים בעיתון, למשל: עורך הכלכלה, עורך הספורט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ עורך מי שתפקידו להכין את העיתון או חלקים ממנו לדפוס, כגון עורך עמודים, עורך צילום, עורך עיצוב ועוד – על פי המבנה של כל מערכת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ מְשַׁכְתֵּב עורך משכתב עורך שתפקידו ליצור נוסח ערוך ומותקן של טקסט לדפוס
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ רָאשִׁי עורך ראשי מי שתפקידו לנהל ולכוון את עבודת העיתון, תכניו ומדיניותו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עִמּוּד עימוד עיצוב שוטף של עמוד או כפולת עמודים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עַמּוּד דֵּעוֹת עמוד דעות עמוד בעיתון המוקדש למאמרי דעה, מכתבים למערכת, קריקטורות וכדומה

op-ed page op-ed page opposite the editorial page
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עִתּוֹן אֵיכוּת עיתון איכות שם קיבוצי: עִתּוֹנוּת אֵיכוּת; עיתון הפונה לקהל משכיל
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עִתּוֹן הָמוֹן עיתון המון
צְהֻבּוֹן צהובון שם קיבוצי: עִתּוֹנוּת הָמוֹן; כינוי לעיתונות מסחרית הפונה להמון; בִּמְקור המונח הלועזי טַבְּלוֹאִיד תבנית עיתון שמידותיה 25x35 ס"מ, שיוחדה באירופה לצְהֻבּוֹן – עיתון העוסק בידיעות בעלות אופי מִרְעָשִׁי
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
יְדִיעָה ידיעה פריט מידע חדשותי; משמש בכל סוגי העיתונות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פְּרִיט חָזוּתִי פריט חזותי פריט ויזואלי המופיע לצד הטקסט, כגון תצלום, קריקטורה, גרפים וכדומה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פַּרְשָׁן פרשן עיתונאי המתמחה בהבאת דברי הסבר, רקע, הרחבה ותחזיות המתייחסים למידע חדשותי שוטף
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פָּתִיחַ פתיח פסקה ראשונה בידיעה חדשותית, המכילה את עיקרה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צֶוֶת צוות קבוצת עורכים וכתבים בתחום כלשהו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַלְקְלָן קלקלן סיפור שנועד לפגוע בבלעדיות של ידיעה או סיפור מיוחד של עיתון מתחרה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קֻנְטְרֵס קונטרס חלק מן העיתון המופיע כיחידה עצמאית, בדרך כלל בתבנית של 25x35 (הקרויה טבלואיד) ובחיבור בכליבים, למשל: קונטרס הספורט, קונטרס הכלכלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רֵאָיוֹן ריאיון כתבה שעיקרה שיחה עם אדם שמעמדו ותפקידו או סיפורו האישי הם בעלי עניין לציבור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שׁוּרַת הַפְנָיָה שורת הפניה שורת הפניה למקומו של טקסט עודף; ע"ע הֶמְשֵׁךְ
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁכְתּוּב שכתוב יצירת נוסח ערוך ומותקן של טקסט לדפוס
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שְׁעַת נְעִילָה שעת נעילה שעה קבועה שבה יש לסיים את הפקת העיתון לקראת הדפסתו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּבְנִית תבנית המידות הקבועות של העיתון, כגון תבנית של 25x35 (הקרויה טבלואיד)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תִּדְרוּךְ תדרוך הצגת מידע לכלי התקשורת מטעם מוסד כלשהו בנושא שעל סדר היום הציבורי, בדרך כלל בתחום הביטחון
תַּדְרִיךְ תדריך אירוע שבו מתקיים תדרוך
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּמוּנָה חוֹרֶגֶת תמונה חורגת חריגה של תצלום ממסגרת הטקסט שנקבעה במתווה עיצוב (גְּרִיד), כך שהוא מגיע עד קצה הנייר
דלג למונחים