תקשורת המונים (תשע"ב)

סינון
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
תַּסְדִּיר תסדיר רשימת הפריטים המיועדים לשידור – ליומן חדשות או לכל תכנית אחרת – בדרך כלל לפי סדר מתוכנן מראש
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַאֲזָנָה מַקְדִּימָה האזנה מקדימה האזנה לתקליט או לתקליטור לפני השמעתו בשידור עצמו, בדרך כלל לצורך כיוון לנקודת ההתחלה או לכל נקודה מבוקשת, למשל לתחילת השירה אחרי הפתיחה המוזיקלית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קֶשֶׁר פְּנִים קשר פנים נועד לקשר בין השַׁדָּר באולפן ובין הטכנאי או צוות ההפקה שמעבר לזכוכית לצורך תכנון, מתן הנחיות וכדומה במהלך השידור בלי שהמאזינים יוכלו לשמוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁבּוּץ שיבוץ קטע מוקלט, בדרך כלל של דובר אחד או של קולות מתוך כתבה, שנועד לשיבוץ במהלך תכנית, בריאיון או בכותרות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַשְׁגּוֹחַ משגוח רמקול בקרה בְּאולפן השידור או בעמדת הטכנאי, המאפשר לקריין או לטכנאי ולצוות ההפקה להאזין למהלך השידור או ההקלטה ולקבוע את עצמת הקול
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רְשִׁימַת מִזְכִּים רשימת מזכים רשימה משודרת של העוסקים במלאכת השידור, בדרך כלל אלה שקולם אינו נשמע, כגון טכנאים, מפיקים, צוות מנהלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תִּזְמוּן תזמון מדידת אורכו של הקטע כדי להתאימו למסגרת השידור או לצורך תשלום זכויות יוצרים; המונח רווח אצל אנשי מקצוע גם במשמעות מֶשֶׁךְ (duration), כלומר אורכו של הקטע המיועד לשידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שֻׁלְחַן בַּקָּרָה שולחן בקרה שולחן הפיקוח של השידור וההקלטה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עִוּוּת קוֹל עיוות קול עיוות מכוון של הקלטה (מהירותה או תדריה) לרוב כדי למנוע זיהוי של בעל הקול
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַדְמָמָה הדממה השתקת הקול של הקלטה, בדרך כלל כדי להכניס לשידור קטע אחר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פְּתִיחָה פתיחה קטע מוזיקלי הקודם לביצוע הקולי של שיר או למוטיב המרכזי של יצירת מוזיקה. שדרים מנצלים קטע זה כרקע לדיבור שלהם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַדְשִׁיר חדשיר תקליט או תקליטור בן שיר אחד בלבד. זמרים נוהגים להפיק חדשיר ובו שיר אחד מתוך תקליט העומד לצאת לאור. את החדשיר הם נוהגים לתת לשַׁדָּרים להשמעה ברדיו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כִּוְנוּן קוֹל כוונון קול קביעת העצמה, איזון גון הקול וחיתוך גלי קול בתדרים מפריעים בערוץ הקלטה כלשהו לפני תחילת הקלטה. למשל, בדיקת עצמת הקול כך שלא יישמע חזק או חלש מדי ביחס לשאר רכיבי השידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חָתַם חתם איחד את רכיבי ההקלטה השונים, בהם ערוצים שונים של קולות שונים, לתוך יחידה אחת מוכנה לשידור שאי אפשר עוד להפריד בה בין הערוצים והרכיבים השונים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חֲתִימָה חתימה "סגירת" ההקלטה והעברתה לתבנית של שידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא לְהַשְׁמָעָה לא להשמעה דברים הנקלטים במיקרופון ואינם מיועדים להשמעה בשידור – בין שהם רעשים ובין שהם דיבורים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לֹא בִּטְוַח הַמִּיקְרוֹפוֹן לא בטווח המיקרופון מונח טכני המתייחס לרעשים ודיבורים שנקלטים מן הסביבה אך לא ישירות למיקרופון
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַצְלָבָה הצלבה חיבור – לפעמים אמנותי – של שני קטעי מוזיקה, כגון אות מוזיקלי ושיר או שני שירים; שני הקטעים משתלבים לזמן קצר זה בזה, הראשון הולך ונעלם והשני מתגבר. ההצלבה יכולה להיות קצרה, ארוכה או כמעט בלתי מורגשת – הצלבה רכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אוֹתוֹת זְמַן אותות זמן רווח: פִּיפְּסִים; שישה קטעים קצרים (האחרון ארוך יותר) המובילים למהדורת חדשות בשעה עגולה. הקטעים נלקחו מתוך טון שידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִדְעִיךְ הדעיך הנמיך בהדרגה את עצמת הקול
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יוֹמַן חֲדָשׁוֹת יומן חדשות משדר שנועד לסקירה נרחבת של אירועי היום והוא כולל כתבות, ראיונות ודברי פרשנות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַשָּׁב קשב מי שתפקידו להאזין לשידורים ברחבי העולם, לברור מתוכם חומר לשידור, להקליטו ולדווח עליו בתקשורת המקומית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּסְכִּית תסכית יצירה דרמטית מעובדת לשידור ברדיו בהשתתפות קריינים-שחקנים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַאֲזִין מאזין מי שמקשיב לשידורי הרדיו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַגִּישׁ מגיש מי שמעביר למאזינים ולצופים תכנית ומלווה אותה עד תומה, בדרך כלל מאולפן השידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֻלְפַּן שִׁדּוּר אולפן שידור חדר מיוחד המשמש לשידור תכניות, ובו מגיש וטכנאי – ברדיו (בטלוויזיה – גם צלם ובמאי)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִשְׁדָּר משדר תכנית משודרת ברדיו או בטלוויזיה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּשְׁדִּיר תשדיר מסר פרסומי המשודר ברדיו ובטלוויזיה מטעם גופים פרטיים או ציבוריים לצורכי שיווק מוצרים או לשירות הציבור
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
רְשִׁימַת הַשְׁמָעָה רשימת השמעה רשימה של שירים לצורך השמעתם בתכנית ברדיו
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
מִבְחַן קוֹל מבחן קול בדיקת התאמה של מועמד לשדר ברדיו, מבחינת איכות קולו, איכות הגייתו, הנגנתו והטעמתו בעת קריאה, ועוד
דלג למונחים