תקשורת המונים (תשע"ב)

סינון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּף בַּיִת דף בית דף פותח של אתר במרשתת המופיע כשמקלידים את כתובת האתר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קִשּׁוּר קישור קישור מקוון לדף במרשתת המופיע בדף מרשתת אחר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יוֹמַן רֶשֶׁת יומן רשת, בְּלוֹג בלוג אמצעי טכנולוגי המאפשר לכל אדם לפרסם במרשתת טקסט, תמונות, קטעי חוזי (וידאו) ושֵמע ללא מתווך (כגון מוציא לאור). יומן הרשת פתוח לצפייה לגולשים ומורכב מרשומות (ע"ע)

blog blog web log
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רְשׁוּמָה רשומה פּוֹסְט; קטע טקסט ביומן רשת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּנוּעַת גּוֹלְשִׁים תנועת גולשים נועד לכמת את סך התנועה באתר מסוים ולציין את מידת הפופולריות שלו. תנועת גולשים במרשתת מקבילה למדרוג (רייטינג) בטלוויזיה. רכיבים חשובים בו הם מְבַקְּרִים, בִּקּוּרִים, דַפִּים נִצְפִּים ועוד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
בִּקּוּרִים ביקורים באתר מסוים בפרק זמן מסוים, כולל ביקורים של אותו מבקר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּפִּים נִצְפִּים דפים נצפים מספר הדפים שנצפו באתר מסוים ביחידת מדידה נבחרת: ביקור, יום, שבוע וכיו"ב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַצָּג רִאשׁוֹן מצג ראשון החלק העליון בדף מרשתת, המופיע ראשון על צג המחשב, בעוד חלקים אחרים בדף יופיעו רק לאחר שהגולש יגלול אותו למטה; לחלק זה חשיבות מכרעת, כי הוא בעל החשיפה הגדולה ביותר בדף
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גָּלַל גלל גרם לדף במרשתת לנוע למעלה או למטה על צג המחשב על ידי פס גלילה או על ידי גלגל מיוחד בעכבר המחשב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִטּוּב לִמְנוֹעֵי חִפּוּשׂ מיטוב למנועי חיפוש, מִטּוּב מיטוב התאמת דף מרשתת או אתר כך שייסרק בצורה הטובה ביותר על ידי מנועי החיפוש, ויופיע במקום גבוה בתוצאות החיפוש לגולש
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁוּוּק לִמְנוֹעֵי חִפּוּשׂ שיווק למנועי חיפוש ביצוע פעולות כדי לגרום לאתר, לשירות או למוצר לרכוש קהל דרך שימוש במנועי החיפוש
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁוּוּק פֶּלֶ"א שיווק פל"א שיווק מִפֶּה לָאֹזֶן; תוכן או תכנה המופצים מאדם לאדם ולא דרך מקור אחד הפונה למספר רב של אנשים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רֶשֶׁת חֶבְרָתִית רשת חברתית אתר או שירות שגולשים יכולים לפתוח בו כרטיס אישי, להעלות תכנים ולתקשר עם גולשים אחרים; את התוכן באתר מייצרים הגולשים ולא מערכת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּגוּבִית תגובית תגובה שגולש כותב ומקושרת לתוכן מטעם כלי תקשורת ובדרך כלל מתייחסת אליו
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּגוּבָן תגובן טוֹקְבֵּקִיסְט; שולח תגוביות לפרסום
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רֶסֶס רסס, רֶסֶס מֵידָע רסס מידע אמצעי טכנולוגי המאפשר לתוכן מסוים להופיע בתבניות ובמקומות שונים ובכך לסייע בהפצת התוכן

RSS RSS RDF Site Summary; Rich Site Summary; Really Simple Syndication
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יִשּׂוּם יישום
יִשּׂוּמוֹן יישומון רווח: אפליקציה; יישום המציג תכנים או שירותים של חברה מסוימת במכשיר קצה או בדפדפן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁבּוּץ שיבוץ שילוב תוכן או שירות מאתר אחד בדף HTML של אתר אחר – על ידי הוספת קוד המוצג לכול. דוגמה: שילוב של מפה, מאתר של מפות, בדף כתבה של אתר חדשות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אִגֶּרֶת מֵידָע איגרת מידע, יְדִיעוֹן מְקֻוָּן ידיעון מקוון הודעה הנשלחת בדואר אלקטרוני לרשימת תפוצה ומכילה מידע אקטואלי מטעם גוף מסוים או בנושא מסוים, לרוב בקישורים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַלּוֹן מִבְזָקִים חלון מבזקים חלון באתר שבו מופיעות ידיעות קצרות, לרוב בנות משפט אחד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּפְדְּפָן דפדפן תכנה המאפשרת גלישה במרשתת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַלּוֹן צָץ חלון צץ חלון המופיע בקדמת מצג המחשב, ובכך "משתלט" על המצג. הוא אמצעי פרסום בלתי אהוד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מוֹדָעָה גְּרָפִית מודעה גרפית מודעת פרסום בעלת רכיבים גרפיים ולא טקסט בלבד
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲלוּת לְאֶלֶף עלות לאלף מייצג את עלות הפרסום של מודעה גרפית באלף דפים נצפים
העתק
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הוֹרָדָה הורדה הורדה של תכנה או קובץ מהמרשתת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁרְשׁוּר שרשור אוסף של תגובות גולשים בנושא מסוים, המוצגות יחד ומתייחסות זו לזו. השרשורים הם הקטעים המרכיבים קהילות ופורומים במרשתת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִיּוּץ ציוץ קטע המוגבל למספר תווים או לגודל קובץ מסוים ומתפרסם באתר או בשירות המאפשר זאת; בשימוש נרחב באתרים כמו טוויטר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַפְנָיַת תֹּכֶן הפניית תוכן, הַפְנָיָה הפניה תצוגה מקדימה של פריט תוכן המציגה אותו בתמציתיות, לרוב בכותרת, כותרת משנה ותמונה. הפניות מופיעות בדפי בית ובדפי מדורים. הקלקה עליהן תוביל לדף הכתבה עצמו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אַגְרָן אגרן מציג תכנים הלקוחים מאתרים אחרים ללא תכנים עצמאיים משלו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תָּגִית תגית מילת מפתח המשמשת אמצעי לקִטלוג כתבות: מוסיפים לכתבה תגית, המציינת בדרך כלל את הנושא המרכזי בה או אישים או גופים הנזכרים בה. דרך התגית אפשר להגיע לכל הכתבות באתר העוסקות באותו נושא
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּף מָדוֹר דף מדור הדף הפותח של מדור מסוים בתוך אתר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דִּוּוּחַ חַי דיווח חי עדכון ודיווח באתר מאירוע תוך כדי התרחשותו, באמצעות טקסט, תמונה וחוזי (וידאו)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דֹּאַר אֵלֶקְטְרוֹנִי דואר אלקטרוני, דוא"ל דוא"ל שירות המאפשר למשתמשים לקבל ולשלוח הודעות וקבצים דרך מכשירים אלקטרוניים כמו מחשב וטלפון נייד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אִפְיוּן אפיון כתיבה טכנית של סך המאפיינים, השימושים, הפעולות והתצוגה המרכיבים יחד אתר במרשתת. האפיון נועד לאנשים הטכניים, המתכנתים, שתפקידם להוציא אל הפועל את רצונות מתכנני האתר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אִפְיֵן אפיין כתב כתיבה טכנית של סך המאפיינים, השימושים, הפעולות והתצוגה המרכיבים יחד אתר במרשתת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַקְלָקָה הקלקה הצבת הסמן במחשב על קישור והפעלתו על ידי לחיצה על המקש enter או על כפתור בעכבר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַקְלָקָה כְּפוּלָה הקלקה כפולה הצבת הסמן במחשב על קישור או על איקון והפעלתו בלחיצה כפולה על כפתור העכבר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לְשׁוֹנִית לשונית דימוי גרפי ללשונית בכרטסת המייצג שכבת מידע אחת; הלשוניות מאפשרות למשתמש לעבור בין שכבות מידע כשרק אחת מוצגת על הצג והשאר מיוצגות על ידי הלשוניות שלהן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סַרְגֵּל כֵּלִים סרגל כלים אזור בדף המרכֵּז בתפריט את הכלים המתאימים לשימוש בשירות מסוים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סַרְגֵּל נִוּוּט סרגל ניווט אזור בדף המרכֵּז בתפריט את המדורים ואת התכנים באתר, ומאפשר למשתמש להתמצא באתר ולנווט בין חלקיו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קָלִיק קליק שאפשר להקליק עליו, כגון שורת טקסט או תמונה, בניגוד לתמונות או טקסט שאינם מגיבים להקלקה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רִעֲנוּן ריענון טעינה חוזרת של דף מרשתת המוצג על צג המחשב
דלג למונחים