תקשורת המונים (תשע"ב)

סינון
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סֶרֶט סרט מונח כולל לכל סוגי הראינוע והקולנוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סֶרֶט דְּמוּי תִּעוּדִי סרט דמוי תיעודי סרט עלילתי היוצר אשליה של סרט תיעודי. סגנון הסיפור והצילום ואמצעי המבע נועדו לגרום לצופים להאמין שהדמויות הבדיוניות קיימות במציאות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יוֹמַן חֲדָשׁוֹת יומן חדשות, יוֹמָן יומן משדר חדשות המשודר בדרך כלל אחת לשבוע ומשלב כתבות מהשטח וראיונות באולפן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כַּתָּבָה כתבה מִשׁדר טלוויזיה בתכניות חדשות ובמגזינים, בדרך כלל דיווח עיתונאי מצולם שאורכו בין דקה לשלושים דקות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דְּרָמָה תִּעוּדִית דרמה תיעודית סרט עלילתי המבוסס על סיפור ומידע עובדתיים, ובו שחקנים מגלמים את הדמויות הממשיות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דְּרָמַת טֵלֵוִיזְיָה דרמת טלוויזיה סרט עלילתי בן 50 עד 60 דקות בדרך כלל, המיועד להקרנה בטלוויזיה ולא בקולנוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִבְחַן בָּמָה מבחן במה בדיקת התאמה של מועמד להופעה בהצגה, בסרט או בתכנית טלוויזיה
מִבְחַן בַּד מבחן בד בקולנוע
מִבְחַן מִרְקָע מבחן מרקע בטלוויזיה
המונחים מִבְחַן בָּמָה ומִבְחַן מִרְקָע אושרו בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סִדְרָה בְּהֶמְשֵׁכִים סדרה בהמשכים קבוצת תכניות רדיו או טלוויזיה שכל פרק בה הוא המשך של הפרק הקודם, וכל הפרקים יחדיו יוצרים יחידה אחת. לדוגמה: "אל עצמי" (סִדְרָה בְּהֶמְשֵׁכִים לילדים) ברדיו; "רמת אביב ג'" בטלוויזיה
סִדְרָה סדרה שלא כבסִדְרָה בְּהֶמְשֵׁכִים, בסִדְרָה כל פרק הוא סיפור לעצמו, למשל סדרת הטלוויזיה "כן, אדוני השר"
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גַּרְיָן גריין קטע קצר בתחילת משדר או סרט, או חלק ממנו, שתפקידו ליצור עניין בהמשכו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַעֲבָרוֹן מעברון סרטון המשמש מעבר בין פריט למשנהו במהלך משדר, בדרך כלל קצר מ-15 שניות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פָּתִיחַ פתיח מבוא והפניה של המגיש לכתבה, לסרט או לקטע במשדר
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תָּכְנִית חָלוּץ תוכנית חלוץ הפקה ניסיונית של תכנית רדיו או טלוויזיה המשמשת להערכה, לגיוס מימון או מעין חזרה כללית לקראת השידור הקבוע
תָּכְנִית הֲרָצָה תוכנית הרצה משדרים ראשונים שבמהלכם מגבשים את אופי הסדרה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תָּכְנִית מְצִיאוּת תוכנית מציאות תכנית שמעמידים בה אנשים שאינם שחקנים במצבים דמויי מציאות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הוֹפָעַת קָמֵעַ הופעת קמע הופעה מזדמנת וקצרה במהלך הסרט של הבמאי או של אישיות ידועה אחרת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פְּרוֹטָגוֹנִיסְט פרוטגוניסט הדמות המרכזית שרצון-העל שלה מניע את עלילת הדרמה, ובעוד היא נאבקת להשיגו חל בה שינוי מהותי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אַנְטָגוֹנִיסְט אנטגוניסט הדמות המרכזית שרצון-העל שלה מתנגש עם רצון-העל של הפרוטגוניסט. התנגשות זו מגדירה את הקונפליקט המרכזי של הדרמה, מניעה את עלילתה ומחוללת אצל הפרוטגוניסט שינוי מהותי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶצֵּג היצג החלק הראשון של המבנה הדרמטי, החושף את ההיבטים המרכזיים של הדרמה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַתָּרָה התרה מסקנה, התרה; החלק האחרון במבנה הדרמטי של יצירה ושל כל תת-מבנה שלה; בהתרה נסגרים המעגלים השונים של הסרט, והצופה משלים את המידע הדרוש לו להבנת הסרט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קְרִיסָה קריסה אירוע שבו מגיעה לשיאה התבדות הציפיות שנבנו במהלך הדרמטי של העלילה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כִּינוּן כינון הכנה של מוטיבים; היצג של מצב, של סצנה או של חלק מן העלילה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פֵּרָעוֹן פירעון מיצוי המוטיבים שהושתלו בכִּינוּן: מימוש הפוטנציאל הדרמטי של סיטואציה שנבנתה בשלב מוקדם יותר בסרט ומיצוי הפוטנציאל הקולנועי של רכיבים מסוימים במבע הקולנועי שכוננו בסרט קודם לכן
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
צוּגָה צוגה אִימָאז', ייצוג חזותי. לעתים מדובר במופע חזותי של דמות או של עצם ולעתים ברעיון מופשט המגולם בתמונה המצולמת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אִיקוֹן איקון סמל חזותי המייצג מושג או עולם רעיוני ומזוהה אתו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מֵטָא-טֵקְסְט מטא-טקסט טקסט שהוא פרשנות לטקסט, עוסק בצורה גלויה או סמויה במשמעות של הטקסט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַד-שִׂיחַ חד-שיח רצף דיבור של דמות, העומד לעתים בפני עצמו ולעתים חלק מדו-שיח אך ארוך מן הרגיל
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַצָּבַת מִקְטָע הצבת מקטע, הַצָּבָה הצבה הצבת סצנה; תנועת דמויות ועצמים בחלונית (=פרֵיים) במהלך המִצְלָם (=שוט)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צַחְקִיק צחקיק פרט קטן שעשוי להצחיק ואינו קשור במישרין לעלילה, למשל כובע מצחיק לראשה של דמות הנכנסת לפתע ברגע מתוח בעלילה

gag gag n.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סְלֶפְּסְטִיק סלפסטיק קומדיה פיזית המושתתת בעיקר על אלימות ותוקפנות. מקור השם במילים slap (=מכה) ו-stick (=מקל)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַשְׁקֶשֶׁת קשקשת בליל הברות חסרות משמעות, מעין דיבור בשפה שאיננה קיימת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶדְבֵּק הדבק הדבקה של רכיבים רבים שלכאורה אינם שייכים זה לזה: הדבק של סוגות, הדבק של רעיונות, הדבק של סגנונות, הדבק של ציטוטים, הדבק של תבניות מבע מנוגדות
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּחְקִיר תחקיר איסוף נתונים לצורך כתיבת התסריט: ראיונות מקדמיים, ביקור באתרי הצילום, חיפוש בארכיונים וכיו"ב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּסְרִיט תסריט טקסט המגדיר את מהלך הסרט, את כל מה שרואים ושומעים בו
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
תַּסְדִּיר תסדיר רשימת הפריטים העיקריים במשדר או בסרט, לפי סדר השידור, המכילה בדרך כלל גם תזמון, שם המבצע ופרטים טכניים לכל פריט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פְּרִיט פריט רכיב אחד במשדר או בתסדיר (ע"ע): כתבה, ריאיון, דברי קישור, הופעת אורח וכיו"ב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִקְבָּץ מקבץ אסופה של צילומים אחדים בעלי נושא משותף, שהסדר הכרונולוגי שלהם הוא משני בחשיבותו או לא קיים; המונח משמש בתהליך הצילומים והעריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַעֲקֹבֶת מעקובת רצף של סצנות בעלות נושא משותף או מכנה רעיוני משותף, המסודרות בסדר כרונולוגי מוגדר. המונח מכוון לרצף בסרט הערוך
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּקְצִיר תקציר בתחום הקולנוע; סיכום קצר של עלילת הסרט, בדרך כלל בן 2 עד 5 עמודים
הערה: בתחומים אחרים תַּקְצִיר = abstract ותַמְצִית = synopsis.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּמְצִית תמצית בתחום הקולנוע; תיאור קצרצר של נושא הסרט, בדרך כלל לא יותר מעמוד וחצי
הערה: בתחומים אחרים תַּמְצִית = synopsis; תַּקְצִיר = abstract
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּסְרִיט גָּלְמִי תסריט גולמי שלב ביניים בפיתוח התסריט, בין תַּקְצִיר הסרט ובין התסריט המלא. התסריט הגולמי מכיל את כל הסצנות בסרט בלי דיבורי הדמויות, כלומר את המהלך הסיפורי המלא
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֲפָקָה הפקה כל מה שקשור בארגון, בניהול, בלוגיסטיקה ובענייני הכספים של סרט; שלב הצילומים של הסרט, מתום קְדַם-הַהֲפָקָה ועד תחילת גְּמַר-הַהֲפָקָה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֲפָקָה מְשֻׁתֶּפֶת הפקה משותפת במימון ובתשומות אחרות, בהפצה וברווחים, בדרך כלל עם גורם זר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קְדַם-הֲפָקָה קדם-הפקה כל עבודות ההכנה לסרט, משלב ההחלטה על הפקתו של התסריט ועד תחילת הצילומים, כלומר עד שלב ההפקה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גְּמַר-הֲפָקָה גמר-הפקה שלבי היצירה, הארגון והניהול מתום הצילומים ועד לשלב הפצת הסרט, שבו כבר יש עותק סופי של הסרט המוגמר
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֲפָקָה רַבַּת מַצְלֵמוֹת הפקה רבת מצלמות הפקה שבה מצלמות אחדות מצלמות בו זמנית במשך כל זמן ההקלטה או השידור, כנהוג באולפן טלוויזיה ובניידת שידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לִהוּק ליהוק תהליך הבחירה של השחקנים להפקה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֲבִיזָרִים אביזרים חפצים דוממים המצולמים בסרט ואינם תפאורה בלבד אלא משמשים את השחקנים בעבודתם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֲתַר צִלּוּם אתר צילום סֵט; אתר הצילום כפי שהוא נראה "מאחורי הקלעים", כולל ציוד הצילום, התאורה והתַּמְכָן

set set n.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֲתַר הַסְרָטָה אתר הסרטה לוקיישן; אתר הצילום במשמעותו הפיזית, הממשית והגאוגרפית. מבחינים בין אֲתַר צִּלּוּם (=סֵט) כשהצילום נעשה באולפן, ובין אֲתַר הַסְרָטָה כשהצילום נעשה באתר מציאותי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דַּפֵּי זִמּוּן דפי זימון הדפים שעוזר הבמאי מחלק לאנשי צוות הצילום ולשחקנים בסיום כל יום צילום, ובהם לו"ז מפורט של יום הצילומים הבא
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תָּכְנִית צִלּוּמִים תוכנית צילומים תכנית ימי הצילום; לו"ז מפורט של כל ימי הצילום, בהתאם לסצנות ולאתרי הצילום, הכולל פירוט של מכלול צורכי ההפקה לכל סצנה וסצנה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִלּוּם צילום חשיפה לאור של התשליל או החיישן האלקטרוני שבמצלמה; שלב בתהליך הפקת הסרט שבו מתבצעים הצילומים בפועל; חומר הגלם של הסרט לעריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קוֹמְפּוֹזִיצְיָה קומפוזיציה מערכת היחסים והפרופורציות בין עצמים ודמויות בחַלּוֹנִית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם מצלם, שׁוֹט שוט צילום רצוף מרגע הלחיצה על כפתור הצילום עד הפסקתו
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם שָׁלֵם מצלם שלם, שׁוֹט שָׁלֵם שוט שלם מצלם המראה את מושא הצילום במלואו. כשמדובר באדם – המצלם מראה את דמותו במלואה
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם חֵצִי מצלם חצי, שׁוֹט חֵצִי שוט חצי מצלם חלקי, שמראה חלק ניכר ממושא הצילום. בצילום של אדם המצלם הוא מן המותניים עד לקדקוד
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם עֲנָק מצלם ענק, שׁוֹט עֲנָק שוט ענק מצלם רחב מאוד שמראה את מושא הצילום ואת הקשרו הסביבתי (רקע, קדמה)
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם מַעֲרָבוֹן מצלם מערבון, שׁוֹט מַעֲרָבוֹן שוט מערבון רוֹוח: שׁוֹט אָמֵרִיקָנִי (מקורו במערבון). תחתיתו באמצע הירך, במקום שמסתיימת חגורת האקדחים, ותקרתו - קדקודו של האדם
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם מִקּוּם מצלם מיקום, שׁוֹט מִקּוּם שוט מיקום מצלם פתיחה של סצנה או של מקום חדש המראה את רוב הפרטים של מושא הצילום וסביבתו. מדובר בדרך כלל במִצְלָם עֲנָק של מושא הצילום בפעם הראשונה שהוא מופיע בסרט או בסצנה
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּקְרִיב תקריב מִצְלָם המראה בהגדלה פרט קטן של מושא הצילום
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּקְרִיב מְרַבִּי תקריב מרבי מִצְלָם המראה פרט קטן מתוך התקריב, למשל: צילום פני אדם הוא תַּקְרִיב, וצילום עיניו הוא תַּקְרִיב מרבי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גִּרְסָה גרסה כשמְצַלמים כמה פעמים מִצְלָם זהה, ייקרא כל אחד מן הצילומים גרסה של המִצלם המצולם. הגרסאות ממוספרות לפי סדר צילומן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סְצֵנָה סצנה בקולנוע, מכלול האירועים המתרחשים ברצף של זמן ובחלל אחד (להבדיל מן המונח 'תמונה' המקובל בתאטרון)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
לוּחוֹן לוחון לוח שרושמים עליו פרטים טכניים של המִצְלָם; את הלוחון מצלמים בתחילת כל מצלם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
נַקָּשׁ נקש הֶתקן המשמיע נקישה חדה ומצולם בתחילת כל מִצְלָם; הנקש מסייע לסַנְכְּרֵן את התמונה עם הקול
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶבְזֵק לֶעָבָר הבזק לעבר מעקובת העוצרת את התקדמות הזמן הקווי בסרט ומחזירה את עלילתו אחורה בזמן. בסיום ההבזק לעבר חוזרת העלילה לזמן ההווה שלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶבְזֵק לֶעָתִיד הבזק לעתיד מעקובת העוצרת את התקדמות הזמן הקווי בסרט ומקפיצה את עלילתו קדימה בזמן. בסיום ההבזק לֶעָתִיד חוזרת העלילה לזמן ההווה שלה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם בֵּינַיִם מצלם ביניים, שׁוֹט בֵּינַיִם שוט ביניים צילום מִשנִי שתפקידו להפריד בין שני צילומים עיקריים, בדרך כלל כדי לשפר את זרימת העריכה
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלַם הַסָּחָה מצלם הסחה, שׁוֹט הַסָּחָה שוט הסחה צילום שאינו שייך ישירות לנושא המרכזי של הסצנה, אבל קשור אליה בדרך עקיפה או סמויה
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם עִלִּי מצלם עילי, שׁוֹט עִלִּי שוט עילי מצלם ממעוף הציפור, כלומר מזווית גבוהה יחסית לגובהו של מושא הצילום
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2011)
מִצְלָם תַּחְתִּי מצלם תחתי, שׁוֹט תַּחְתִּי שוט תחתי מצלם מזווית נמוכה יחסית לגובהו של מושא הצילום
המונח מִצְלָם אושר בשנת תשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְלַם טַנְדּוּ מצלם טנדו, שׁוֹט טַנְדּוּ שוט טנדו צילום של שתי דמויות, שלשתיהן משקל דומה בתמונה
המונח מִצְלָם אושר בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חַלּוֹנִית חלונית מסגרת הצילום כפי שהיא נראית מבעד לעדשת המצלמה בשעת הצילום. הצלם מעצב את הצילום על ידי הרחבה או הצרה של החלונית או הזזתה לצד זה או אחר. ראו גם תְּמוּנִית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִסְגּוּר מסגור יצירת החַלּוֹנִית, כלומר בחירת הגבולות של מסגרת התמונה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְלַם צִדּוּד מצלם צידוד, שׁוֹט צִדּוּד שוט צידוד, צִדּוּד צידוד צילום בתנועה אופקית של המצלמה סביב ציר קבוע, מימין לשמאל או משמאל לימין
המונח מִצְלָם אושר בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַטָּיָה הטיה תנועה אנכית של המצלמה סביב ציר קבוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַטָּיָה מַעְלָה הטיה מעלה תנועה אנכית של המצלמה מלמטה למעלה סביב ציר קבוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַטָּיָה מַטָּה הטיה מטה תנועה אנכית של המצלמה מלמעלה למטה סביב ציר קבוע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְלָם נָע מצלם נע, שׁוֹט נָע שוט נע מצלם בתנועה כשהמצלמה מוסעת על גבי צְלַמְנוֹעַ, מכונית וכדומה
המונח מִצְלָם אושר בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צְלַמְנוֹעַ צלמנוע דּוֹלִי; מכשיר להסעת המצלמה בשעת הצילום. לעתים משתמשים במילה עֲגָלָה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְלַם מַעֲקָב מצלם מעקב, שׁוֹט מַעֲקָב שוט מעקב תנועת מצלמה העוקבת אחרי עצם או דמות בתנועה
המונח מִצְלָם אושר בתשע"ג.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲגוּרָן עגורן מתקן המאפשר תנועה חלקה של המצלמה מעלה ומטה בזמן הצילום. עגורן בעל גלגלים מאפשר גם תנועה אופקית כדוגמת הצְלַמְנוֹעַ
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַגְבָּהָה הגבהה תנועת מצלמה מלמטה למעלה, בדרך כלל על גבי עגורן מיוחד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַנְמָכָה הנמכה תנועת מצלמה מלמעלה למטה, בדרך כלל על גבי עגורן מיוחד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
זוּם זום הצרה, הרחבה – שינוי אורך המוקד של העדשה תוך כדי צילום כך שמושא הצילום נראה כאילו הוא מתקרב לצופה או מתרחק ממנו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֲצָרָה הצרה הגדלת אורך המוקד של העדשה תוך כדי צילום והצרת זווית הראייה כך שמושא הצילום הולך וגדל
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַרְחָבָה הרחבה הקטנת אורך המוקד של העדשה תוך כדי צילום והרחבת זווית הראייה כך שמושא הצילום הולך וקטן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּמוּנִית דֹּם תמונית דום שכפול של תמונית יחידה לכמה תמוניות רצופות, שיוצרות מִצְלָם שלם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִלּוּךְ אִטִּי הילוך איטי רוֹוח: הֶאָטַת זְמַן; פעלול טכני שמאט את התנועה הנראית לעין
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִלּוּם דּוֹלֵג זְמַן צילום דולג זמן, צִלּוּם דּוֹלֵג צילום דולג רוֹוח: הֶאָצַת זְמַן; צילום של תהליך בשלביו השונים בקפיצות זמן קבועות. כאשר הצילומים מוקרנים ברצף נוצרת תחושה של האצת זמן
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אָנִימַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אנימציה (לועזי)
להרחבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צָג צג, מַשְׁגּוֹחַ משגוח מכשיר אלקטרוני המציג את התמונה בזמן הצילום, העריכה, ההקלטה או השידור לצורך צפייה ובקרה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִרְקָע מרקע משטח חלק שמקרינים עליו סרטים, מצגות, שקופיות וכדומה; מִרְקַע טֵלֵוִיזְיָה הוא החלק במכשיר הטלוויזיה שהתמונה בוקעת ממנו
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֶקְרָן (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אקרן (לועזי)
להרחבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִישׁוֹר אֶמְצָעִי מישור אמצעי מישור או מישורים של התמונה שנמצאים בין קדמת התמונה ובין הרקע שלה
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּצְלוּם תצלום רוֹוח: סְטִילְס; תמונה יחידה שמצולמת בדרך כלל במצלמה רגילה (לא במצלמת חוזי (וידאו) ולא במסרטה). כאשר יש צורך להבחין בין צלם הסרט לצלם "סטילס" אפשר לנקוט צַלַּם תַּצְלוּמִים
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
דִּוּוּחַ נִצָּב דיווח ניצב רווח: סטנדאפ; דיווח שבו הכתב בשטח עומד מול המצלמה
העתק
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַרְיָנוּת קריינות השמעה של טקסט, המלווה את התמונה, בדרך כלל כקוֹל חָבוּי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סִנְכְּרוּן סנכרון תאימות בין התמונה ובין הקולות המושמעים, לרבות תאימות בין הדיבור ובין תנועות השפתיים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דִּבּוּר חוֹפֵף דיבור חופף, חוֹפֵף חופף רוֹוח: סִינְק; קטע שבו אדם מדבר כשהוא נראה ונשמע בעת ובעונה אחת
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּמוּנִית תמונית תמונה יחידה בסרט; קצב הצילום וההקרנה של סרט הוא בדרך כלל 24 או 25 תמוניות בשנייה. המונח משמש בעיקר בשעת העריכה. ראו גם חַלּוֹנִית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פַּעֲלוּלֵי מַחְשֵׁב פעלולי מחשב
פַּעֲלוּלֵי מַעֲבָר פעלולי מעבר דרכים דיגיטליות שונות ליצירת מעברים ופעלולים חזותיים שמרככים ולעתים מעלימים את החיתוך
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הַשְׁלָבָה השלבה סוג של פַּעֲלוּל מַעֲבָר, ובו שני מִצְלָמִים מתמזגים. המצלם הראשון הולך ונעלם ובו בזמן מופיע בהדרגה המצלם השני
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִתְעַצֵּם התעצם הופיע לאטו, בדרך כלל מרִיק שחור, עד לחשיפה מלאה
הֶעֱצִים העצים הפועל הגורם
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִתְפּוֹגֵג התפוגג נמוג לאטו עד היעלמותו לתוך רִיק, בדרך כלל שחור, או לתוך תמונה אחרת
פּוֹגֵג פוגג הפועל הגורם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִתְפּוֹגְגוּת התפוגגות היעלמות אטית של התמונה לתוך ריק, בדרך כלל שחור, או לתוך תמונה אחרת. גם הקולות נחלשים בהדרגה עד שהם נעלמים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הִפּוּךְ היפוך פַּעֲלוּל מַעֲבָר שבו תמונה על המרקע מסתובבת על צירה ובצדה האחורי נגלית תמונה חדשה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דִּפְדּוּף דפדוף פַּעֲלוּל מַעֲבָר שבו תמונה רודפת תמונה, כמו בשעת דפדוף
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִזּוּג מיזוג הצגת שתי תמונות בו-זמנית זו על גבי זו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כְּתוּבִית מֵידָע כתובית מידע, כְּתוּבִית כתובית טקסט קצר המופיע על המרקע ובו פרטים על מושא הצילום, כגון שם המרואיין ותפקידו, שם המקום, מקור התצלום
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דִּבּוּב דיבוב החלפת הפסקול של הדיבור בסרט משפת המקור לשפה אחרת
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שִׁבּוּץ שיבוץ בשידור תכנית טלוויזיה: מִצְלָם יחיד, מקבץ של מַרְאוֹת או סרטון קצר המוכנסים במהלך התרחשות אחרת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רָאוּי ראוי נבחר לשימוש מכלל החומר המצולם

in in adv.
ins ins n.pl.
העתק
תקשורת (תשע"ג, 2013)
דָּחוּי דחוי לא נבחר לשימוש מכלל החומר המצולם

out out adv.
outs outs n.pl.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִצְרָף מצרף חיבור גולמי של כל המִצְלָמִים הראויים לפי הסדר, ללא עריכה של ממש
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲרִיכָה רִאשׁוֹנִית עריכה ראשונית הכנת גרסה משוערת גסה של הסרט הגמור, בדרך כלל ארוכה מן הסרט במצבו הסופי; הגרסה הזאת עצמה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲרִיכַת גִּמּוּר עריכת גימור הכנת גרסה מלוטשת של הסרט לקראת התמונה הסופית; הגרסה הזאת עצמה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חִתּוּךְ תַּשְׁלִיל חיתוך תשליל חיתוך והדבקה של התשליל ליצירת העתק מדויק של התמונה הסופית לצורך הדפסת עותקים להקרנה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חִתּוּךְ חיתוך נקודת החיתוך של המעבר בין מִצְלָם למצלם

cut cut n.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
הֶמְשֵׁכִיּוּת המשכיות רציפות בַּצילום ובַעריכה שנועדה ליצור תחושה של המשכיות אצל הצופה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חִתּוּךְ קוֹפְצָנִי חיתוך קופצני חיתוך השובר את כללי ההמשכיות הקלסית של העריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
דְּגִימָה דגימה העברת צילומי הגלם למחשב לצורך עריכה ממוחשבת
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲרִיכָה גָּלְמִית עריכה גולמית בעריכה ממוחשבת: עריכה בעזרת צילומים בדגימה גולמית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲרִיכָה חוֹתֶמֶת עריכה חותמת השלב האחרון של העריכה הממוחשבת: דגימת החומרים שמרכיבים את הסרט המוגמר באיכות מלאה, תיקוני צבע ותאורה, תיקוני תמונה אחרונים ויצירת כל פעלולי המחשב הרצויים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּבְנִית תבנית המדיום של החומר המצולם: פילם (35 מ"מ, 16 מ"מ וכו'), חוזִי (בטא, מיני די-וי וכיו"ב) וכן יחס הממדים של החלונית (סינמסקופ, סטנדרטי, ריבועי וכיו"ב)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יַחַס מְמַדִּים יחס ממדים היחס בין הרוחב לגובה של החלונית בזמן הצילום, ההקרנה והשידור – לצורך התאמה לתצוגה על המרקע
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קַלֶּטֶת אֵם קלטת אם
תַּקְלִיטוֹר אָב תקליטור אב קלטת או תקליטור המכילים סרט ערוך מוכן להקרנה או לשכפול עותקים נוספים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אֵיכוּת עִלִּית איכות עילית איכות וחדות גבוהות מאוד של תמונה, הקלטה, תקליטור, שידור וכיו"ב
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קוֹד זְמַן קוד זמן מספר רץ שרשום על סרט ההקלטה ומונה שעות, דקות, שניות ותמוניות. אפשר להסתיר את קוד הזמן או להציגו על גבי הצג בעזרת ציוד מיוחד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רִשּׁוּם גֶּלֶם רישום גלם קִטלוג הצילומים, כולל התזמון ולעתים גם המיון וההערכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כְּנִיסָה כניסה נקודת ההתחלה של מִצְלָם יחיד, שאפשר לשנותה בשעת העריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יְצִיאָה יציאה נקודת הסיום של מִצְלָם יחיד, שאפשר לשנותה בשעת העריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צִיר זְמַן ציר זמן פס התצוגה של קוד הזמן המופיע על צג המחשב בזמן העריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מְכָל מכל בעריכת סרט צלולואיד – משתמשים במכלים למיון קטעי הסרט לקראת העריכה
תִּיקִיָּה תיקייה בעריכה ממוחשבת – המקום במחשב שבו מרוכזים הצילומים לאחר המיון
העתק
העתק
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַגִּישׁ מגיש עיתונאי בטלוויזיה, המופיע בשידור וקורא פתיחים ומראיין, בדרך כלל במשדרי חדשות ויומנים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַנְחֶה מנחה מראיין בשידור ומנהל דיונים בתכניות שיח ויומנים. המנחה מעורב יותר מן המגיש בתוכן המשדר ומוגבל פחות בטקסט כתוב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שַׁדָּר שדר מדווח מן השטח בדרך כלל במשדרי חדשות, ספורט ואירועים גדולים בשידור חי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ וּמֵפִיק עורך ומפיק בתכניות תעודה וביומנים – משמש מפיק ראשי ועורך ראשי של תוכן המִשׁדָר או של סדרת המשדרים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עוֹרֵךְ עורך אחראי לעריכת התוכן של משדר טלוויזיה

editor editor news editor, series editor
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
נַתַּב תְּמוּנָה נתב תמונה מכניס לשידור או להקלטה את התמונות ממקורות שונים – באולפן טלוויזיה או בניידת שידור
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מְנַהֵל מוּזִיקָלִי מנהל מוזיקלי אחראי למוזיקה – לבחירתה, להפקתה ולשילובה בפסקול של סרט או של משדר טלוויזיה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יוֹעֵץ מוּזִיקָלִי יועץ מוזיקלי בוחר קטעי מוזיקה או מזמין מוזיקה מקורית כדי לשלבם בפסקול של סרט או של משדר מוזיקלי
מְעַטֵּר מוּזִיקָה מעטר מוזיקה בוחר קטעי מוזיקה לשיבוץ בסרטים ומשדרים. להבדיל מן המנהל המוזיקלי, המעטר מסתפק בדרך כלל בשיבוץ מוזיקה קיימת
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּמְכָן תמכן מסייע לצוות הצילום והתאורה בהתקנת הציוד ובהפעלתו
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מְעַצֵּב תְּאוּרָה מעצב תאורה ראש צוות התאורנים, אחראי לתכנון ולעיצוב של התאורה באולפן טלוויזיה ובניידת שידור
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּפְאוּרָן בְּפֹעַל תפאורן בפועל אחראי לתפאורה ולפריטים הנלווים בזמן הצילומים; כפוף למנהל האמנותי בקולנוע ולתפאורן בטלוויזיה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַצְלֵמָה מְשַׁדֶּרֶת מצלמה משדרת מצלמה שאין בה אפשרות להקליט את הצילומים אלא לרשום אותם בלבד ולהעבירם ישירות לשידור ולהקלטה במקלטת חוזי (וידאו)
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַצְלֵמַת רַחַף מצלמת רחף מורכבת על זרוע ארוכה ומתנייעת, בדרך כלל מעל לקהל הצופה בהופעה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
יַצָּב יצב הֶתקן שהצלם חוגר לגופו לייצוב המצלמה לצורך צילום בהליכה, בריצה וכדומה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רֹאשׁ הַקְלָטָה ראש הקלטה חלק פנימי בתוך מצלמה או בתוך מכשיר הקלטה, המבצע את פעולת ההקלטה על גבי הסרט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַסְרֵטָה מסרטה מכשיר צילום לסרטי קולנוע. בעבר היו נפוצות גם מסרטות חובבים (8 מ"מ, סופר 8), אך מצלמות החוזי (הווידאו) תפסו את מקומן
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
סֶרֶט צִלּוּם סרט צילום הצלולואיד והשכבה הרגישה לאור שמצלמים עליהם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
שֹׁבֶל שובל קטע סרק בתחילתו או בסופו של סרט צילום או סרט הקלטה המאפשר השחלת הסרט על המכשיר המתאים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צֹהַר צוהר פתח מלבני ממתכת בתוך המסרטה או המקרנה הקובע את גבולות התְּמוּנִית בזמן הצילום או ההקרנה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רֹאשׁ חֲצוּבָה ראש חצובה החלק העליון של החצובה, המאפשר לצַדד ולהטות את המצלמה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲדָשָׁה עדשה מערכת אופטית המורכבת על קדמת המצלמה וממקדת את התמונה על משטח הצילום. המונח המקצועי הוא עַצְמִית = compound lens
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
צַמְצַם צמצם מנגנון פנימי של העדשה השולט בכמות האור המגיעה לסרט הצילום או לחיישן האלקטרוני
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִרְוַח מִקּוּד מרווח מיקוד רוֹוח: עומק שדה; המרחב שבו העצמים ממוקדים בתמונה לפני מושא הצילום ואחריו
חלופות תקניות : עֹמֶק שָׂדֶה
להרחבה
חלופות תקניות : עומק שדה
להרחבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַקְרֵאָה מקראה מכשיר המקרין לקריין את הטקסט שעליו לקרוא
חלופות תקניות : מַקְרֵאַת עֵזֶר
מונחים נוספים באותה המשמעות: טֵלֶפְּרוֹמְפְּטֶר (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : מקראת עזר
מונחים נוספים באותה המשמעות: טלפרומפטר (לועזי)
להרחבה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַקְרֵנָה מקרנה מכשיר המקרין את הסרט על המרקע

projector projector film projector or video projector
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲדָשָׁה רְגִילָה עדשה רגילה מאפשרת צילום בזווית הנראית רגילה וטבעית לעין האדם
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֲדָשָׁה צָרָה עדשה צרה מאפשרת צילום בזווית צרה; משמשת בדרך כלל לצילום למרחק
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עַדְשַׁת זוּם עדשת זום עדשה המאפשרת שינוי של רוחב זווית הצילום תוך כדי הצילום
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עֵינִית עינית דרכה מסתכל הצלם כדי לכוון את המצלמה ולעצב את החלונית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַכְתּוֹף מכתוף הֶתקן המאפשר לשאת מצלמה בנוחיות וביציבות על הכתף
העתק
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
נִקְבּוּב נקבוב חורים בצִדֵּי הסרט המאפשרים את תפיסתו וגלגולו על ידי המסרטה או המקרנה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
גֶּפֶף גפף סרט הדבקה חזק במיוחד, המשמש להדבקה, לבידוד, לחיזוק כבלים ועוד. רוֹוח בחוגים מקצועיים: גָּאפָה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מִדַּת חֲשִׂיפָה מידת חשיפה, חֲשִׂיפָה חשיפה מדד לכמות האור הנופלת על הסרט או על החיישן האלקטרוני
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חֲשִׂיפַת יֶתֶר חשיפת יתר חשיפה רבה מדי לאור הגורמת לתמונה בהירה מדי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תַּת-חֲשִׂיפָה תת-חשיפה חשיפה מועטה מדי לאור הגורמת לתמונה חשוכה מדי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
נִגּוּד ניגוד הבדלי בהירות בין חלקים שונים בחלונית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
תְּאוּרָה תאורה מערכת מקורות האור בתמונה. תאורה יכולה להיות טבעית או מלאכותית
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אוֹר רָאשִׁי אור ראשי מקור האור הראשי, המאיר את מושא הצילום ויוצר עליו את המִבהָקים והצללים הבולטים
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אוֹר רִכּוּךְ אור ריכוך אור שהיחס בינו ובין האור הראשי קובע את מידת הניגוד בחלונית
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
אוֹר יוֹם אור יום אור שצבעו כצבע אור השמש בצהרי היום
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
כִּיּוּל צֶבַע כיול צבע כיול המצלמה לתאורה שמשתמשים בה: מלאכותית, טבעית וכדומה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פָּנָס פנס מונח כולל לכל הסוגים השונים של מקורות תאורה מלאכותית
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פָּנַס מִקּוּד פנס מיקוד מאיר שטח מוגבל בעזרת קרן אור צרה. לעתים קרובות אפשר לשנות את רוחב קרן האור שיוצר פנס המיקוד
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פָּנָס עוֹקֵב פנס עוקב פנס מיקוד שקרן האור שלו עוקבת אחר דמות בזמן הצילום
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פָּנָס שׁוֹטֵף פנס שוטף תפקידו להאיר משטחים וחללים גדולים באור בסיסי
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
חֲצוּבַת תֶּמֶךְ חצובת תמך, תֶּמֶךְ תמך חצובה מיוחדת לתלייה של אביזרי עזר שונים שנדרשים לצילום ולתאורה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
מַחֲזִירוֹר מחזירור רוֹוח: בּלֶנדה; משטח מבריק או לבן המשמש לכוון את אור השמש בצילומי חוץ
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פַּסְקוֹל פסקול ערוץ הקול של הסרט: בזמן העריכה יוצרים ערוצי קול רבים, ובשעת ערבול הצליל הם מתמזגים לערוץ הקול של הסרט
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פַּסְקוֹל מֻטְבָּע פסקול מוטבע פסקול שמקורו בסרט והוא חלק מן המציאות של דמויות בסרט, בניגוד לפסְקוֹל מְלַוֶּה
העתק
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
עִרְבּוּל קוֹל ערבול קול, עִרְבּוּל ערבול ערבול הפסקול לצורתו הסופית: איזון בין ערוצי הקול הרבים הנוצרים בעת העריכה
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
רַחֲשֵׁי רֶקַע רחשי רקע, רְחָשִׁים רחשים קולות רקע כלליים המאפיינים את מקום התרחשות הסצנה ומשמשים ליצירת אווירה וריכוך המעברים בזמן עריכת הקול
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פַּסְקוֹל בֵּין-לְאֻמִּי פסקול בין-לאומי פסקול מעורבל של המוזיקה, פעלולי הקול ורחשי הרקע של הסרט, ללא הקריינות והדיבור החופף; משמש בדרך כלל לדיבוב
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פַּעֲלוּלֵי קוֹל פעלולי קול פעלולים קוליים שיוצרים באמצעים מלאכותיים באולפן בהתאמה לתנועות של הדמויות ושל העצמים הנראים בתמונה
עדכון: פַּעֲלוּלֵי קוֹל = sound effects. לציון פעלולי קול הנוצרים בשיטת פוֹלִי (באנגלית: Foley sound effects, Foley effects, Foley) יש המשתמשים בשם הפרטי פוֹלִי (לבד או בצירוף).
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
פַּעֲלוּלַן קוֹל פעלולן קול יוצר ומעצב באולפן פעלולים קוליים באמצעים מלאכותיים
עדכון: פַּעֲלוּלֵי קוֹל = sound effects. תמורת Foley artist משמש 'אומן פוֹלִי'.
העתק
תקשורת (תשע"ב, 2012)
קֶטַע מִלּוּאִים קטע מילואים כתבה בעלת עניין מועט או פזמון, המשודרים במקרה של תקלה או של מחסור בחומר; גם ברדיו
תָּכְנִית מִלּוּאִים תוכנית מילואים תכנית שלמה או סרט המשודרים במקרה של תקלה או של מחסור בחומר
המונח תָּכְנִית מִלּוּאִים אושר בתשע"ג.
דלג למונחים