איכות הסביבה (תשע"א)

סינון
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מַחֲסֶה מחסה מבנה לכיסוי המַסננים בשטח בזמן הדגימה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
עדכון: גם סְבִילוּת
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
סְתִימָה סתימה הידבקות של חלקיקים למסנן
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
עוֹטְפַן נְיָר עוטפן נייר מעטפת נייר לשמירה על המסנן
דלג למונחים