איכות הסביבה (תשע"א)

סינון
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
אִפְנוּם אפנום הוספת עלויות חיצוניות סביבתיות הכרוכות בייצור המוצר או בשימוש בו למחירו של המוצר לצרכן (בדרך כלל העלויות באות לידי ביטוי בשלב מאוחר לייצור ולרוב משלם אותן כלל הציבור)
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
בּוּעָה בועה אזור שמוקצית בעבורו מכסת פליטה מסוימת
העתק
איכות הסביבה (תשע"ד, 2014)
בַּעַל זִקָּה בעל זיקה למשל שכן של מפעל שיש לו עניין בפליטת המזהמים של המפעל
במקום המונח בַּעַל עִנְיָן.
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
הַשְׁבָּחָה יְרֻקָּה השבחה ירוקה חידוש ציוד במטרה להפוך אותו לטוב יותר מבחינה סביבתית: חוסך אנרגייה, מזהם פחות וכדומה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
חֲזָקָה חזקה הקצאת זכות פליטה לפי מה שהמפעל פלט עד כה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
יָרֹק ירוק כגון בנייה ירוקה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מִשְׁמָרִיּוּת משמריות אחריות החברה להעביר לדורות הבאים את נכסי הקרקע במצב טוב ככל האפשר
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
נִמְבִּ"י נמב"י =נגד מיקום בחצרי

NIMBY NIMBY =not in my back yard
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
פּוֹטֶנְצִיָּאל טִבְעִי* פוטנציאל טבעי* לניצול בידי אדם
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצִיָּל טִבְעִי
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
פִּתּוּחַ מְאֻשְׁכָּל פיתוח מאושכל בנייה חדשה המוצמדת לבנייה קיימת, למניעת התפזרות המחייבת פיתוח נוסף של תשתיות
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
קְבוּרָה קבורה של בני אדם ובעלי חיים
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
קָבַר קבר בני אדם ובעלי חיים
דלג למונחים