איכות הסביבה (תשע"א)

סינון
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
בָּרוֹמֵטֶר* ברומטר*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹמֶטֶר
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
גָּשׁוֹשׁ אַטְמוֹסְפֵרִי גשוש אטמוספרי ברבים: גָּשׁוֹשׁוֹת אטמוספריים
עדכון: ברבים גם גָּשׁוֹשִׁים אטמוספריים
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
גָּשׁוֹשׁ רַדְיוֹ גשוש רדיו ברבים: גָּשׁוֹשׁוֹת רדיו
עדכון: ברבים גם גָּשׁוֹשֵׁי רַדְיוֹ
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
הַסָּעָה הסעה רוֹוח: אַדְוֶקְצְיָה; שם כללי לתהליכי הסעה בתווך גזי, נוזלי ומוצק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
הַסָּעַת אוֹזוֹן הסעת אוזון כלפי מטה, כלפי מעלה, אופקית

ozone transport ozone transport downward, upward, horizontal
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
חַלּוֹן אַטְמוֹסְפֵרִי חלון אטמוספרי ספקטרום אורכי הגל שאינם נבלעים באטמוספרה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
חֹמֶר חֶלְקִיקִי חומר חלקיקי לדוגמה: PMx – חומר חלקיקי שגודלו עד x מיקרומטר
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מָקוֹר נְקֻדָּתִי מקור נקודתי של זיהום, קרינה וכיו"ב

point source point source of pollution, radiation etc.
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מָקוֹר קַוִּי מקור קווי של זיהום, קרינה וכיו"ב

line source line source of pollution, radiation etc.
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
פִּירְהֶלְיוֹמֵטֶר* פירהליומטר* מד קרינת שמש ישירה
* במילון המקורי כתוב: פִּירְהֶלְיוֹמֶטֶר
העתק
העתק
חלופות תקניות : רוּחוֹת פָּסָטִים
להרחבה
חלופות תקניות : רוחות פסטים
להרחבה
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
קֶצֶב חִלּוּף אֲוִיר קצב חילוף אוויר מספר הפעמים שהאוויר בחלל נתון מתחלף בפרק זמן נתון, לרוב שעה
העתק
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
שִׁעוּר מַפָּל אַדְיַאבָּטִי* שיעור מפל אדיאבטי* שינוי טמפרטורה עם הגובה ללא מעבר חום
* במילון המקורי כתוב: שִׁעוּר מַפָּל אָדִיאַבָּטִי
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)

lapse rate lapse rate of temperature, pressure, humidity
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
תַּהֲלִיךְ אַדְיַאבָּטִי* תהליך אדיאבטי* תהליך שבו לא מוחלפת אנרגייה בין גוף לסביבתו
* במילון המקורי כתוב: תַּהֲלִיךְ אָדִיאַבָּטִי
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
תַּהֲלִיךְ דִּיאַבָּטִי תהליך דיאבטי תהליך שבו חבילת אוויר מחליפה אנרגייה עם הסובב
דלג למונחים