מתמטיקה גבוהה (תרצ"ח)

סינון
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִינְטוּאִיצְיוֹנִיזְם* אינטואיציוניזם*
* במילון המקורי כתוב: אִינְטוּאִיצִיּוֹנִיסְמוּס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אֵין-סוֹפִי* אין-סופי*
אַל-סוֹפִי* אל-סופי*
* במילון המקורי כתוב: אֵינְסוֹפִי
* במילון המקורי כתוב: אַלְסוֹפִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הָאֵין-סוֹף* אקסיומת האין-סוף*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הָאֵינְסוֹף
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַבְּחִירָה* אקסיומת הבחירה*, אַקְסִיּוֹמָה שֶׁבְּכֶפֶל* אקסיומה שבכפל*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַבְּחִירָה
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמָה שֶׁבְּכֵפֶל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַבְּרֵרָה* אקסיומת הברירה*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַבְּרֵרָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַהִקָּבְעוּת* אקסיומת ההיקבעות*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַהִקָּבְעוּת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַזִּוּוּג* אקסיומת הזיווג*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַזִּוּוּג
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַחֶזְקָה* אקסיומת החזקה*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַחֶזְקָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אַקְסִיּוֹמַת הַקְּבוּצָה הַכּוֹלֶלֶת* אקסיומת הקבוצה הכוללת*, אַקְסִיּוֹמַת הַכְּלִילָה* אקסיומת הכלילה*
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַקְּבֻצָּה הַכּוֹלֶלֶת
* במילון המקורי כתוב: אַכְּסִיּוֹמַת הַכְּלִילָה
העתק
העתק
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצָה חֶלְקִית* קבוצה חלקית*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה חֶלְקִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצָה כּוֹלֶלֶת* קבוצה כוללת*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה כּוֹלֶלֶת
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצָה מַשְׁלִימָה* קבוצה משלימה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה מַשְׁלִימָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצָה סְדוּרָה* קבוצה סדורה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה סְדוּרָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת אֶפֶס* קבוצת אפס*, קְבוּצָה רֵיקָה* קבוצה ריקה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת אֶפֶס
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצָּה רֵיקָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת בְּחִירָה* קבוצת בחירה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת בְּחִירָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת הַרְכָּבָה* קבוצת הרכבה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת הַרְכָּבָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת חֶזְקָה* קבוצת חזקה*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת חֶזְקָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קְבוּצַת צֵרוּף* קבוצת צירוף*
* במילון המקורי כתוב: קְבֻצַּת צֵרוּף
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
רֵישָׁה רישה ר' רֵישׁוֹת

section section of anordered set
דלג למונחים