מתמטיקה גבוהה (תרצ"ח)

סינון
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִי-פָּרִיק* אי-פריק*
* במילון המקורי כתוב: אִי-פָרִיק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִידֵאָל* אידיאל*
* במילון המקורי כתוב: אִידֵיאָל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִידֵאָל רָאשִׁי* אידיאל ראשי*
* במילון המקורי כתוב: אִידֵיאָל רָאשִׁי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אִיזוֹמוֹרְפִיזְם* איזומורפיזם*
* במילון המקורי כתוב: אִיסוֹמוֹרְפִיסְמוּס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
דֵּטֶרְמִינַנְט* דטרמיננט*
* במילון המקורי כתוב: דֶּטֶרְמִינַנְטָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
דֵּטֶרְמִינַנְט חֶלְקִי* דטרמיננט חלקי*
* במילון המקורי כתוב: דֶּטֶרְמִינַנְטָה חֶלְקִית
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
דֵּטֶרְמִינַנְט חֶלְקִי מֻתְאָם* דטרמיננט חלקי מותאם*
* במילון המקורי כתוב: דֶּטֶרְמִינַנְטָה חֶלְקִית מָתְאֶמֶת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
דֵּטֶרְמִינַנְט מֻקָּף* דטרמיננט מוקף*
* במילון המקורי כתוב: דֶּטֶרְמִינַנְטָה מֻקֶּפֶת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הוֹמוֹגֵנִי* הומוגני*
* במילון המקורי כתוב: הוֹמוֹגֵינִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הוֹמוֹמוֹרְפִיזְם* הומומורפיזם*
* במילון המקורי כתוב: הוֹמוֹמוֹרְפִיסְמוּס
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הֶעֱבִיר* העביר* בשימוש המתימטי
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הַעֲבָרָה העברה, טְרַנְסְפוֹרְמַצְיָה* טרנספורמציה* יותר כללית
* במילון המקורי כתוב: טְרַנְסְפָרְמָצִיָּה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
זָר זר כגון: מספרים זרים

coprime coprime without common factors
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
חִתּוּךְ דֵדֵקִינְד* חיתוך דדקינד*
* במילון המקורי כתוב: חִתּוּךְ דֶּדֶקִנְדְּ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
כָּרַקְטֵרִיסְטִיקָה* כרקטריסטיקה*
* במילון המקורי כתוב: כָּרַקְטֶרִסְטִיקָה
העתק
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
מְחַלֵּק אֵלֵמֶנְטָרִי* מחלק אלמנטרי*
* במילון המקורי כתוב: מְחַלֵּק אֱלֶמֶנְטָרִי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
מַטְרִיצָה רְגִילָה מטריצה רגילה בדרך כלל נקרא regular סָדִיר, ובמתימטיקה לפעמים גם: מְשֻׁכְלָל, רָגִיל
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
סִפַּח* סיפח*
* במילון המקורי כתוב: סַפֵּחַ
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
עִקְבָה* עקבה*
* במילון המקורי כתוב: עִקְבָּה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
קוֹנְגְּרוּאֶנְטִיּוּת* קונגרואנטיות*
* במילון המקורי כתוב: קָנְגְּרוּאֶנְטִיּוּת
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
שְׁאֵרִית קֻבִּיָּה* שארית קובייה*
* במילון המקורי כתוב: שְׁאֵרִית קֻבְיָה
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
שִׁרְבֵּב* שרבב*
* במילון המקורי כתוב: שַׁרְבֵּב
חלופות תקניות : בִּיֵּן
להרחבה
חלופות תקניות : ביין
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : בִּיּוּן
להרחבה
חלופות תקניות : ביון
להרחבה
דלג למונחים