הדין הפלילי [משפט] (תשס"ו)

סינון
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הַדָּחַת עֵד הדחת עד שכנוע אדם שיעיד עדות שקר או שיימנע מלהעיד או שיחזור בו מעדות שניתנה בהליך שיפוטי
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הַטְרָדַת עֵד הטרדת עד הצקה לאדם שמסר מידע או העיד בהליך שיפוטי או בחקירה, או שהוא עומד לעשות כן
דלג למונחים