הדין הפלילי [משפט] (תשס"ו)

סינון
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
בַּר עוֹנְשִׁין בר עונשין, בֶּן עוֹנְשִׁין בן עונשין לא: כשרות פלילית. המונח 'בר עונשין' נגזר מהצירופים 'חוק העונשין' ו'דיני עונשין'. ובנטייה: בַּת עוֹנְשִׁין; בְּנֵי עוֹנְשִׁין
דלג למונחים