הדין הפלילי [משפט] (תשס"ו)

סינון
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הֲכָנָה הכנה כיסוד בעברת רצח
הֲכָנָה הכנה בשאר עברות, הכול לפי העניין
דלג למונחים