הדין הפלילי [משפט] (תשס"ו)

סינון
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
נְטִילָה שֶׁלֹּא עַל מְנַת לְהַחֲזִיר* נטילה שלא על מנת להחזיר* ולא: שלילת קבע
* במילון המקורי כתוב: נְטִילָה שֶׁלֹּא עַל מְנָת לְהַחֲזִיר
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הוֹנָאָה הונאה, מִרְמָה מרמה בלשון המשפטית ובלשון ימינו המונח הוֹנָאָה משמש במשמעות שווה ל'מִרמה'; אולם בלשון חז"ל משמעותו אחרת: 'מכירה במחיר שאינו הולם'. הוֹנָאָת דְּבָרִים עניינה פגיעה וגרימת צער בדיבור
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
תַּחְבּוּלָה תחבולה ניצול ביודעין של טעות הזולת כדי להשיג טובת הנאה בלא מרמה
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
סְחִיטָה בְּכוֹחַ סחיטה בכוח שימוש בכוח שלא כדין כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע מעשייתו
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עֹשֶׁק עושק ניצול מצוקת הזולת או חולשתו לשם קבלת טובת הנאה שלא כדין
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
הֶאֱבִיד האביד כלי שיט או כלי טיס

cause loss cause loss of a sea vessel or an air vessel
העתק
דלג למונחים