הדין הפלילי [משפט] (תשס"ו)

סינון
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
חֲסַר יֶשַׁע חסר ישע מי שאינו יכול לספק לעצמו את צורכי חייו מחמת גילו או מחלתו או מסיבה אחרת
דלג למונחים