הדין הפלילי [משפט] (תשס"ו)

סינון
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
פֶּשַׁע פשע עברה שדינה מוות או מאסר מעל שלוש שנים. פֶּשַׁע בשימוש הכללי מציין עברה חמורה (crime)
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
פּוֹשֵׁעַ פושע בשימוש הכללי: מי שעשה פשע
העתק
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עָווֹן עוון עברה שדינה מאסר יותר משלושה חודשים ועד שלוש שנים או קנס גדול
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
עָווֹן קַל עוון קל, חֵטְא חטא עברה שדינה מאסר לא יותר משלושה חודשים או קנס. חֵטְא בשימוש הכללי מציין עברה על הדת או על המוסר (sin)
דלג למונחים