צמחי ארץ ישראל [בוטניקה] (תשס"ג)

סינון
העתק
בוטניקה (תשס"ג, 2003)
גַּפִּית הַבִּצָּה גפית הביצה משפחת הגפיתיים; השם שַׁרְכִּית הוחלף בשל דמיונו לשם שְׁרָכִיָּה. השם גַּפִּית מציין את צורת הצמח (גַּף = כנף) בהשראת השם המדעי
העתק
בוטניקה (תשס"ג, 2003)
אַסְפְּלֵנוֹן הַגָּלִיל אספלנון הגליל משפחת האספלניים; ראו הערה לשם הסוג במונח אַסְפְּלֵנוֹן
העתק
בוטניקה (תשס"ג, 2003)
אַסְפְּלֵנוֹן הַנְּקִיקִים אספלנון הנקיקים משפחת האספלניים; ראו הערה לשם הסוג במונח אַסְפְּלֵנוֹן
העתק
בוטניקה (תשס"ג, 2003)
אַסְפְּלֵנוֹן שָׁחֹר אספלנון שחור משפחת האספלניים; ראו הערה לשם הסוג במונח אַסְפְּלֵנוֹן
העתק
בוטניקה (תשס"ג, 2003)
רַב-רֶגֶל פָּשׁוּט רב-רגל פשוט משפחת הרב-רגליים; הוחלט לקבוע את המין הדקדוקי של שם הסוג על פי הרכיב הראשון
העתק
בוטניקה (תשס"ג, 2003)
אָזוֹלָה שְׁרָכִית אזולה שרכית משפחת האזוליים; הנו"ן בשם הלוואי (שַׁרְכָנִית) הושמטה
דלג למונחים