תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שֶׁטַח שטח הערך המספרי של גודל תָחוּם
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חֶבֶל חבל כברת ארץ הנתפסת כשטח מאיזו בחינה שהיא, גאוגרפית, מנהלית, משקית, תכנונית וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵזוֹר אזור בתכנון מרחבי: כל תחום המיועד למטרות מסוימות, כגון: אזור בנייה לגובה
העתק
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁטָח משטח יציר דו-ממדי בעל שני צדדים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
טֵרִיטוֹרְיָה* טריטוריה*
* במילון המקורי כתוב: טֶרִיטוֹרְיָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פֵדֵרַצְיָה* פדרציה*, בְּרִית-מְדִינוֹת ברית-מדינות
* במילון המקורי כתוב: פֶדֶרַצְיָה
המונח המעודכן: מַאֲחָד
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פֵדֵרָלִי* פדרלי*
* במילון המקורי כתוב: פֶדֶרָלִי
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
המונח המעודכן: פִּצּוּל מְקַרְקְעִין מֵחָדָשׁ
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵזוֹר סָגוּר אזור סגור אזור שנסגר, מטעמים צבאיים, לכניסה וליציאה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תְּחוּם הֶשְׁקֵף תחום השקף תחום שהבנייה בו אסורה או מוגבלת לגובה מסוים כדי לקיים את המראה על מבנה או על נוף
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שֶׁטַח עִירוֹנִי שטח עירוני כברת ארץ שבה שימוש הקרקע והפעילות הם בעלי אופי עירוני
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שֶׁטַח גְּלִילִי שטח גלילי בישראל: שטח שהסמכות המתכננת שלו לא הוגדרה, והוא נמצא תחת פיקוח סמכות גבוהה יותר
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵזוֹר מוּגָן אזור מוגן אזור מוגן או שמור בשל איכות הטבע שבו, או בשל ערכן החקלאי של האדמות שבו
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵזוֹר-מְגוּרִים אזור-מגורים אזור המיועד בראש ובראשונה למגורים ולמתקנים ציבוריים, הדרושים לתפקודם של בתי-המגורים
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֵזוֹר-מְעֹרָב אזור-מעורב שטח המשמש למגורים ולעיסוקים, שאין בהם הפרעה ומטרד למגורים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רַבָּה רבה, רַבָּתִי רבתי כגון: תל אביב רבה, תל אביב רבתי
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גֵּטוֹ* גטו*
* במילון המקורי כתוב: גֶטוֹ
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אִגּוּד-עָרִים איגוד-ערים התארגנות ערים לביצוע מטרות משותפות
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מֵגַפּוֹלִין* מגפולין* מ"ר: מֶגָפּוֹלִינִים
* במילון המקורי כתוב: מֶגָפּוֹלִין
דלג למונחים