תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֵּמוֹגְרַפְיָה* דמוגרפיה*
* במילון המקורי כתוב: דֶמוֹגְרַפְיָה
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִגְזָר מגזר חלק מן הכלל מנקודת-ראות חברתית, מדינית, כלכלית וכיו"ב
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
כּוֹחַ-עֲבוֹדָה* כוח-עבודה*, כּוֹחַ-אָדָם* כוח-אדם*
* במילון המקורי כתוב: כֹּחַ-עֲבוֹדָה
* במילון המקורי כתוב: כֹּח-אָדָם
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מְשׁוֹטֵט משוטט אדם בלא מקום-מגורים קבוע
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
יְלֻדָּה* ילודה*, שִׁעוּר-יְלֻדָּה* שיעור-ילודה*
* במילון המקורי כתוב: יְלוּדָה
* במילון המקורי כתוב: שִׁעוּר-יְלוּדָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
לַחַץ דֵּמוֹגְרָפִי* לחץ דמוגרפי* היחס בין גודל האוכלוסיה לבין המשאבים העומדים לרשותה
* במילון המקורי כתוב: לַחַץ דֶמוֹגְרָפִי
דלג למונחים