תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
טֶמְפֵּרָטוּרָה* טמפרטורה*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֶּרָטוּרָה
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דִּיּוּר-טִיפּוּס* דיור-טיפוס*
* במילון המקורי כתוב: דִּיּוּר-טִפּוּס
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דִּיּוּר-אֲרָעִי* דיור-ארעי*
* במילון המקורי כתוב: דִּיּוּר-אַרְעִי
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
צְפִיפוּת-הַדָּרִים צפיפות-הדרים היחס בין מספר הדרים לחדר, יחידת-דיור וכו'
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פְּסִילָה פסילה לשימוש. כגון: פסילה למגורים
דלג למונחים