תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דִּיּוּר דיור, מְגוּרִים מגורים בניין או חלק מבניין המיועדים למגורים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
יְחִידַת-דִּיּוּר יחידת-דיור בניין או חלק מבניין המיועד למגורי משפחה אחת
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מְגוּרִים מגורים הפעולה או העובדה של היות גר במקום
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁכּוּן שיכון קבוצת בתי-מגורים, לרבות שירותים לציבור
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁכּוּן שיכון הפעולה: המצאת מקום מגורים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁכּוּן סוֹצְיָאלִי* שיכון סוציאלי* דיור מסובסד למשפחות נזקקות
* במילון המקורי כתוב: שִׁכּוּן סוֹצְיָלִי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חֲשִׂיפוּת חשיפות מצב, כגון: לגורמי אטמוספרה
חֲשִׂיפָה חשיפה הפעולה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
טֶמְפֵּרָטוּרָה* טמפרטורה*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֶּרָטוּרָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בִּידוּד תֶּרְמִי* בידוד תרמי*
* במילון המקורי כתוב: בִּידוּד תֶרְמִי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דִּיּוּר-טִיפּוּס* דיור-טיפוס*
* במילון המקורי כתוב: דִּיּוּר-טִפּוּס
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דִּיּוּר-אֲרָעִי* דיור-ארעי*
* במילון המקורי כתוב: דִּיּוּר-אַרְעִי
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תַּאֲחוּז בִּנּוּי תאחוז בינוי תאחוז שטח-קרקע המכוסה בניינים
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
צְפִיפוּת-הַדָּרִים צפיפות-הדרים היחס בין מספר הדרים לחדר, יחידת-דיור וכו'
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פְּסִילָה פסילה לשימוש. כגון: פסילה למגורים
דלג למונחים