תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תַּשְׁתִּית תשתית כלל המתקנים בתחבורה, באספקת מים, בחשמל וכו'
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פִּתּוּחַ מְקֻטָּע פיתוח מקוטע פיתוח שטחים או אלמנטים בפיזור בזמן ובמרחב
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מְבֻנֶּה מבונה מכוסה-בניינים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אִכּוּן איכון מציאת מקומו של דבר מבוקש
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אִכֵּן איכן מצא מקומו של דבר מבוקש
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אִתּוּר איתור הגבלת דבר בתחום מצומצם ומניעת התפשטותו
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אִתֵּר איתר הגביל דבר בתחום מצומצם ומנע התפשטותו
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עִתּוּק עיתוק כגון: של מפעלים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אִכְלוּס אכלוס הושבה או התיישבות של אנשים במקום
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
הַתְאָמָה התאמה כגון: התאמת מבנה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
הַכְשָׁרָה הכשרה כגון: הכשרת שטח לבנייה

development development e.g. site development
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רִכּוּז ריכוז כינוס אלמנטים מפוזרים לתחום מצומצם שיהווה מרכז
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
הַפְחָתַת-רִכּוּז הפחתת-ריכוז העברת-אלמנטים מן המרכז או הצבתם מחוצה לו תוך קיום השפעתו
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִרְכּוּז מרכוז ריכוז תחת סמכות אחת או פיקוח אחד
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בִּזּוּר ביזור העברת-אלמנטים אל מחוץ למרכז ומהשפעתו
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עִצּוּב מֵחָדָשׁ עיצוב מחדש שינוי צורת אלמנטים לשם התאמתם לצרכים חדשים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חִדּוּשׁ חידוש בניית אלמנטים חדשים במקום ישנים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁקּוּם שיקום החזרה למצב קודם תקין
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שִׁחְזוּר שחזור החזרת הצורה המקורית על ידי בנייה מחדש או על ידי תיאור גרפי, על פי שרידים מהימנים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
קִנּוּב קינוב הסרה של אלמנטים מבניין, שהם סכנה או מכשול לגישה או לראייה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דִּלּוּל דילול הסרה או שינוי של בניינים או חלקי-בניינים לשם ריווּח
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
כִּלּוּל כילול מיזוג של עדות, מיזוג של גזעים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֶסְתֵּטִי* אסתטי*
* במילון המקורי כתוב: אֶסְתֶטִי
דלג למונחים