תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פְּרוֹיֵקְט* פרויקט*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹיֶקְט
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פְּרוֹגְרָמָה פרוגרמה פירוט התנאים לפרויקט בנייה, הכולל מטרה כללית ודרישות מפורטות
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַטָּרָה מטרה התוצאה הסופית שאליה מכוּונים המאמצים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
יַעַד יעד מושג מצומצם יותר ממטרה ומעשי יותר, כגון: יעד-ביניים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִפְרָט מפרט מסמך הקובע במפורט את הדרישות הטכניות, כגון: סוג החומרים או המוצרים וטיבם, תיאורם, מידותיהם ודרכי-הביצוע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תָּכְנִית תוכנית סידור שיטתי ומחושב של פעולות ושל הדרכים, האמצעים והזמנים לביצוען, לשם הוצאתה של משימה אל הפועל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַפָּה מפה של ארץ, אזור, עיר, חלקת קרקע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תָּכְנִית תוכנית מפה מפורטת בקנה-מידה גדול
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַפְתֵּחַ* מפתח*, אִינְדֵּקְס* אינדקס*
* במילון המקורי כתוב: מַפְתֵּח
* במילון המקורי כתוב: אִינְדֶקְס
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֶּגֶם דגם, מוֹדֵל* מודל* עצם תלת-ממדי, בדרך-כלל מוקטן, שהוא דוגמה לעצם שחושבים לעשותו, או חיקוי של עצם קיים, כגון: בניין
* במילון המקורי כתוב: מוֹדֶל
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דְּגָם דגם צורה אופיינית של מבנה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
רְשֹׁמֶת רשומת תיאור גרפי לא-מושלם של עיקרי-דברים
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תֶּכֶן תכן תיאור מפורט של עצם, בדרך-כלל על-ידי סרטוט, לשם עשייתו
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עִצּוּב עיצוב קביעת צורה ראויה והולמת לעצם; מתן צורה שתהיה נאה ושימושית ככל האפשר, כגון: עיצוב ארכיטקטוני, עיצוב תעשייתי

design design e.g. architectural design, industrial design
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִפְקָד מפקד כגון: מִפקד אוכלוסיה, מִפקד תנועה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפוֹרְמַצְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפורמציה (לועזי)
להרחבה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פוּנְקְצִיָּה* פונקצייה*
* במילון המקורי כתוב: פוּנְקְצְיָה
העתק
חלופות תקניות : אִילָנָאוּת
להרחבה
חלופות תקניות : אילנאות
להרחבה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מַפַּת חֲלָקוֹת מפת חלקות מפה שבה נראים גבולות החלקות ובהן מספרי הרישום
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תָּכְנִית הַסְּבִיבָה תוכנית הסביבה תכנית שמתוארים בה האתר וסביבתו, לשם הבהרת מקומו של האתר
דלג למונחים