תכנון מרחבי (תשמ"ה)

סינון
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֶרֶץ ארץ, יַבָּשָׁה יבשה קרקע מוצקה, בניגוד לים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אֲדָמָה אדמה שטח-קרקע לפי תכונותיו ושימושיו, כגון: אדמת בור, אדמה חקלאית, אדמת מרעה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
קַרְקַע קרקע החומר במחובר אל הארץ
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
עָפָר עפר החומר המהווה את הקרקע
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
גַּב גב, גַּב-הַר גב-הר החלק העליון המוארך של הר או גבעה או טור-הרים
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שַׁרְשֶׁרֶת הָרִים שרשרת הרים מערכת מורכבת, שבה יכול להיות יותר מטור הרים אחד
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
תֵּל תל גבעה שהתהוותה משרידי יישובים שחרבו
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שְׁלוּחָה שלוחה הסתעפות בליטה מצלע של הר או של גבעה
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)

slope slope, side side e.g. hillside, mountainside
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סוֹלְלָה סוללה מבנה מוגבה (מעפר,צרורות וכד') המשמש בדרך כלל למניעת הצפה במים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
חֲפֵרָה חפרה, חֲפִיר חפיר חיתוך או חציבה בקרקע, המשמשים למגן, הרחקת מים וכדומה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִלּוּי מילוי (א) סוללה. (ב) חומר המשמש למילוי חלל או שקע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
שׁוּחָה שוחה בור מוארך
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
פִּיר פיר מבנה חלול תלול או אנכי בתוך הקרקע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
בּוֹר בור חפור, להבדיל מן דות, שהוא בנוי
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דּוּת דות מ"ר דּוּתִים. מכל לנוזלים הבנוי בתוך הקרקע
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מִבְתָּר מבתר חתך מוארך או אפיק שנחצבו או שנוצרו בפעולת מים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
סֶכֶר סכר מחסום מלאכותי באפיק להרמת פני-המים או לעצירת המים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
אוֹקְיָנוּס* אוקיינוס* מ"ר: אוֹקְיָנוֹסִים
* במילון המקורי כתוב: אוֹקְיָנוֹס
עדכון: ברבים אוֹקְיָנוּסִים
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מֵרוֹץ מרוץ, מֵרוֹץ-מַיִם מרוץ-מים מ"ר: מֵרוֹצִים, מֵרוֹצֵי-מַיִם
העתק
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
וָאדִי* ואדי*
* במילון המקורי כתוב: וָדִי
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
מֵצַר מצר, מֵצַר-יָם מצר-ים מ"ר: מְצָרִים, מְצָרֵי-יָם
העתק
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֶּלְתָּה* דלתה* מ"ר: דֶלְתוֹת
* במילון המקורי כתוב: דֶלְתָה
עדכון: ברבים דֶּלְתּוֹת
העתק
העתק
העתק
דלג למונחים