שיתוך (תשמ"ה)

סינון
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פְּתוֹת פתות להבדיל מן פְּתִית - floc; הַפְתָּתָה - flocculation
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פִּתּוּת פיתות להבדיל מן פְּתִית - floc; הַפְתָּתָה - flocculation
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
קַסְקַס קסקס מ"ר: קַסְקַסִּים
עדכון: גם קַשְׂקַשּׂ, וברבים גם קַשְׂקַשִּׂים
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
קִסְקוּס קסקוס התהוות קסקסים
דלג למונחים