שיתוך (תשמ"ה)

סינון
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
נְטִילַת מִינֵרָלִים* נטילת מינרלים*
* במילון המקורי כתוב: נְטִילַת מִינֶרָלִים
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
טֶמְפֵּרָטוּרָה אוֹפֶפֶת* טמפרטורה אופפת*
* במילון המקורי כתוב: טֶמְפֶּרָטוּרָה אוֹפֶפֶת
דלג למונחים