שיתוך (תשמ"ה)

סינון
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹלִיזָה* אלקטרוליזה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹלִיזָה
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
סִדְרָה גַּלְוָנִית* סדרה גלוונית*
* במילון המקורי כתוב: סִדְרָה גַלְוָנִית
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיָּאל אֲצִילִי* פוטנציאל אצילי*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל אֲצִילִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיָּאל תִּקְנִי* פוטנציאל תקני*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל תִּקְנִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
הִתְפָּרְדוּת אֵלֶקְטְרוֹלִיטִית* התפרדות אלקטרוליטית*
* במילון המקורי כתוב: הִתְפָּרְדוּת אֶלֶקְטְרוֹלִיטִית
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיָּאל הָפִיךְ* פוטנציאל הפיך*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל הָפִיךְ
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פּוֹטֶנְצִיַּאל שִׁוּוּי-מִשְׁקָל* פוטנציאל שיווי-משקל*
* במילון המקורי כתוב: פּוֹטֶנְצְיַל שִׁוּוּי-מִשְׁקָל
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹלִיט* אלקטרוליט*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹלִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹפוֹרֵזָה* אלקטרופורזה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹפוֹרֶזָה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
קוּלוֹמֶטְרִיָּה* קולומטרייה*
* במילון המקורי כתוב: קוּלוֹמֶטְרְיָה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹדָה* אלקטרודה*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹדָה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹדַת מֵימָן* אלקטרודת מימן*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹדַת מֵימָן
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵלֶקְטְרוֹדַת יִחוּס* אלקטרודת ייחוס*
* במילון המקורי כתוב: אֶלֶקְטְרוֹדַת יִחוּס
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
תָּא גַּלְוָנִי* תא גלווני*
* במילון המקורי כתוב: תָּא גַלְוָנִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צֶמֶד גַּלְוָנִי* צמד גלווני*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶד גַלְוָנִי
דלג למונחים