שיתוך (תשמ"ה)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
תַּחְמֹצֶת תחמוצת בשמות התחמוצות משתמשים בשם התואר חַמְצָנִי: נתרן חמצני, פחמן דו-חמצני
העתק
העתק
דלג למונחים