שיתוך (תשמ"ה)

סינון
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
שִׁתּוּךְ אַטְמוֹסְפֵרִי* שיתוך אטמוספרי*
* במילון המקורי כתוב: שִׁתּוּךְ אַטְמוֹסְפֶרִי
העתק
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
חֲלֻדָּה חלודה תוצר השיתוך של הברזל והפלדה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
יֶסֶף-שִׁתּוּךְ יסף-שיתוך עובי נוסף המוקצב מעל לדרוש לעמידתה של מתכת, והמובא בחשבון שאפשר שיאבד כתוצאה משיתוך
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֲוִירָנִי אווירני, אֵרוֹבִּי* ארובי*
* במילון המקורי כתוב: אֵירוֹבִּי
העתק
דלג למונחים