שיתוך (תשמ"ה)

סינון
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
בְּרִישָׁה ברישה השׂמת חומר במברשת
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אִמּוּל אימול, צִפּוּי בְּאֵמָל* ציפוי באמל*
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי בְּאֶמָל
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אִמֵּל אימל, צִפָּה בְּאֵמָל* ציפה באמל*
* במילון המקורי כתוב: צִפָּה בְּאֶמָל
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
רִבּוּץ אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* ריבוץ אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: רִבּוּץ אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צִפּוּי אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* ציפוי אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צִפּוּי-טִישָׁה אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* ציפוי-טישה אלקטרוליטי*, צִפּוּי-טִישָׁה ציפוי-טישה הציפוי נעשה בספוג או במוך
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי-טִישָׁה אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
מִתּוּךְ מיתוך ציפוי חומר, בעיקר לא-מתכתי, בשכבת מתכת
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
הַחְדָּרַת יוֹנִים* החדרת יונים*
* במילון המקורי כתוב: הַחְדָרַת יוֹנִים
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אִבּוּץ בְּשִׁיטַת-שֵׁרַרְד* איבוץ בשיטת-שררד*, אִבּוּץ שֵׁרַרְד* איבוץ שררד*
* במילון המקורי כתוב: אִבּוּץ בְּשִׁיטַת-שֶׁרַרְד
* במילון המקורי כתוב: אִבּוּץ שֶׁרַרְד
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צִפּוּי אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי בְּאָבָץ* ציפוי אלקטרוליטי באבץ*, אִבּוּץ אֵלֶקְטְרוֹלִיטִי* איבוץ אלקטרוליטי*
* במילון המקורי כתוב: צִפּוּי אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי בְּאָבָץ
* במילון המקורי כתוב: אִבּוּץ אֶלֶקְטְרוֹלִיטִי
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
הֲסָרַת קַשְׂקַשִּׂים* הסרת קשקשים*
* במילון המקורי כתוב: הֲסָרַת קַסְקַסִּים
דלג למונחים