פיזיקה: אקוסטיקה (תשמ"ה)

סינון
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
תֶּדֶר-שֵׁמַע* תדר-שמע*, תְּדִירוּת-שֵׁמַע* תדירות-שמע*
* במילון המקורי כתוב: תֶּדֶר-שֶׁמַע
* במילון המקורי כתוב: תְּדִירוּת-שֶׁמַע
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
תַּת-שִׁמְעִי תת-שמעי לעומת מונח זה משמש המונח תַּת-קוֹלִי - subsonic לציון מהירויות נמוכות ממהירות הקול
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אוּלְטְרָסָאוּנְד (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אולטרסאונד (לועזי)
להרחבה
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
עַל-שִׁמְעִי על-שמעי לעומת מונח זה משמש המונח עַל-קוֹלִי - supersonic לציון מהירויות גבוהות ממהירות הקול
העתק
העתק
דלג למונחים