פיזיקה: אקוסטיקה (תשמ"ה)

סינון
העתק
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
קוֹלִי קולי רק של קול-אדם, להוציא בצירופים כגון "עַל-קוֹלִי"
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
טוֹן טון קול שהוא טון טהור היוצר תחושה של גובה
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
צְלִיל צליל קול המורכב מטון יסודי וההרמוניות שלו
העתק
העתק
פיזיקה (תשמ"ה, 1985)
סֵקוּנְדָּה* סקונדה*
* במילון המקורי כתוב: סֶקוּנְדָה
דלג למונחים