תפירה ולבוש [הלבשה] (תשמ"ד)

סינון
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
שֶׁנֶת שנת הקו אוֹ החריץ המציין את המידה
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מְיַצֵּב מייצב בּד מקשה אוֹ חוֹמר אחר לקישוּי וּלייצוּב צוארוֹן אוֹ דשים
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּדְמִית תדמית "שבּלוֹנה". מוּתקנת מחוֹמר יציב
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
דלג למונחים