תפירה ולבוש [הלבשה] (תשמ"ד)

סינון
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בַּטְלְדְּרֶס (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בטלדרס (לועזי)
להרחבה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
גְּלִימָה גלימה בּימינוּ: מעיל-שׂרד, כּגוֹן גלימת שוֹפט, גלימת פּרוֹפסוֹר

gown gown e.g. judge's gown, academic gown
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִקְטוֹרָה מקטורה סוּרגה בּפתיחה וּבשרווּלים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
פַּקְרֵס פקרס סוּרגה בּלי פּתיחה וּבשרוולים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
אֲפֻדָּה אפודה סוּרגה בּלי פּתיחה וּבלי שרווּלים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
לְסוּטָה לסוטה סוּרגה בּפתיחה וּבלי שרווּלים
באנגלית: vest, waistcoat
להרחבה
באנגלית: vest, waistcoat
להרחבה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
הערת המזכירות המדעית: המונח plaid skirt מציין חצאית משבצות ("חצאית סקוטית"), שהיא לאו דווקא חצאית מעטפת.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מַעֲפֹרֶת מעפורת חלוּק עבוֹדה, שלוֹבשים בּדרך כּלל על הבּגדים, כּגוֹן: מעפוֹרת רוֹפאים, מעפוֹרת ספּרים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִצְרֶפֶת מצרפת חוּלצה וּמכנסיים הגזוּרים מחתיכה אחת לספּוֹרטאים, לתינוֹקוֹת לרקדנים וכד'

combination combination of underwear or sport's suit
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִגְמֶשֶׁת מגמשת מִצְרֶפֶת לתינוֹקוֹת מחוֹמר גמיש
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִקְבָּצַיִם מקבציים מכנסי תינוֹקוֹת קצרים וּמקוּבּצים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
ההסבר אינו במילון המודפס.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִכְנָף מכנף "פְראַק". החלק האחוֹרי ארוֹך וּמתפּלג לשתי כּנפיים
העתק
חלופות תקניות : כְּתֹנֶת לַיְלָה
ברבים: כָּתְנוֹת-לַיְלָה וגם כֻּתּוֹנוֹת לַיְלָה.
להרחבה
חלופות תקניות : כתונת לילה
ברבים: כָּתְנוֹת-לַיְלָה וגם כֻּתּוֹנוֹת לַיְלָה.
להרחבה
העתק
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
רְעָלָה רעלה לפּנים, ועשׂוי מחוֹמר לא-שקוּף
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
צָעִיף צעיף לפּנים, ועשׂוּי מחוֹמר שקוּף, כּגוֹן צעיף לכּלה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
שָׁבִיס* שביס* בּימינוּ: כּיסוּי ראש, בּעיקר כּחלק מלבוּש מקצוֹעי אוֹ מעמדי, כּגוֹן שביס אחיוֹת או שביס נזירוֹת
* במילון המקורי כתוב: שְׁבִיס
דלג למונחים