תפירה ולבוש [הלבשה] (תשמ"ד)

סינון
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
בַּד בד שם כּוֹלל לאריגים, לסריגים, ליריעוֹת יצוּקוֹת, ליריעוֹת כּבוּשוֹת וכיוֹ"בּ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
סִיב סיב יחידת חוֹמר דקיקה, שמעבּדים לחוּטים, לחבלים וּלבדים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
סִיב טִבְעִי סיב טבעי סיב הקיים בּטבע, כּגוֹן משי, פּשתן וצמר
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
סִיב סִינְתֵּטִי סיב סינתטי סיב עשׂוּי מחוֹמר סינתטי, כּגוֹן ניילוֹן, דקרוֹן, אקרילן, טרלין, פּוֹליאסטר
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מַלְמָלָה מלמלה שם כּוֹלל לבדים דקים וּשקוּפים, כּגוֹן שיפוֹן ווּאַל, מוּסלין, בּטיסט
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
לֶבֶד לבד עשׂוּי מצמר או מתערוֹבת צמר, שנתהדק ונכבּש בּלחץ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּחֲרָה תחרה, תַּחְרִים תחרים לשוֹן רבּים: תַּחֲרוֹת, תַּחְרִימִים
דלג למונחים