תפירה ולבוש [הלבשה] (תשמ"ד)

סינון
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
עָלִית עלית, מַעֲשֵׂה עָלִית מעשה עלית צוּרוֹת מבּד, ששׂמים על הבּגד וכד' בּהדבּקה אוֹ בּרקמה
המונח המעודכן: הַטְלָאָה, מַעֲשֶׂה טְלָאִים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
פִּיפִים פיפים חוּטים בּשוּליים מן הבּד עצמוֹ
המונח המעודכן: שׁוּלִית גְּדִילִים.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
צִיצִיּוֹת ציציות תוֹספת חוּטים בּשוּלי הבּד
המונח המעודכן: גְּדִיל.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
המונח המעודכן: גְּדִיל כַּדּוּרִי, פִּיף.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
יַעֲרָה יערה איסוּף הבּד בּתכּים מיוּחדים, היוֹצרים מעוּינים, ונראים כּתאי היערה (= חלת דבש)
דלג למונחים