כלי עבודה [כלים] (תרפ"ט)

סינון
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
חָלַץ מַסְמֵר בְּחוֹלֵץ* חלץ מסמר בחולץ*, שָׁלַף מַסְמֵר בְּחוֹלֵץ* שלף מסמר בחולץ*
* במילון המקורי כתוב: חָלֹץ מַסְמֵר בְּחוֹלֵץ
* במילון המקורי כתוב: שָׁלֹף מַסְמֵר בְּחוֹלֵץ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
צָבַט מַסְמֵר* צבט מסמר*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹט מַסְמֵר
דלג למונחים