כלי עבודה [כלים] (תרפ"ט)

סינון
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
פַּטִּישִׁים שְׁסוּעֵי חַרְטוֹם* פטישים שסועי חרטום*
* במילון המקורי כתוב: פַּטִּישִׁים שְׁסוּעֵי חַרְטֹם
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
חַרְטוֹם* חרטום*
* במילון המקורי כתוב: חַרְטֹם
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
שָׁקַע* שקע* מסמר
* במילון המקורי כתוב: שָׁקֹעַ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קָבַע* קבע* הקת בקוּף הפטיש
* במילון המקורי כתוב: קָבֹעַ
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
חָלַץ* חלץ*, שָׁלַף* שלף* מסמר
* במילון המקורי כתוב: חָלֹץ
* במילון המקורי כתוב: שָׁלֹף
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
יִתֵּד* ייתד* קת הפטיש
* במילון המקורי כתוב: יַתֵּד
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
קָבַע* קבע* מסמר
* במילון המקורי כתוב: קָבֹע
העתק
כלים (תרפ"ט, 1929)
הִקִּישׁ* הקיש* בפטיש על המסמר
* במילון המקורי כתוב: הַקֵּשׁ
דלג למונחים