ברכות (תרפ"ח)

סינון
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
יוֹאֵל-נָא* יואל-נא*
* במילון המקורי כתוב: יוֹאֶל-נָא
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
אֵינִי כְּדַאי* איני כדאי*
* במילון המקורי כתוב: אֵינִי כְּדָאי
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
יְיַשֵּׁר כּוֹחַ* יישר כוח*
* במילון המקורי כתוב: יְיַשֵׁר כֹּחַ
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
יִישַׁר כּוֹחֶךָ* יישר כוחך*
* במילון המקורי כתוב: יִישַׁר כֹּחֶךָ
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
בְּלִי עַיִן הָרַע* בלי עין הרע*
* במילון המקורי כתוב: בְּלִי עַיִן הָרָע
דלג למונחים