הלבשה והנעלה (תרצ"ו)

סינון
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַעֲרֶכֶת כְּלֵי-תְּפִירָה* מערכת כלי-תפירה*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת כְּלֵי-תְפִירָה
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַחַט מחט מְחָטִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
חוּט חוט חוּטִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אֶצְבָּעוֹן אצבעון אֶצְבְּעוֹנִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
סְלִיל-חוּטִים סליל-חוטים סְלִילֵי-חוּטִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
סִכָּה אַנְגְּלִית סיכה אנגלית סִכּוֹת אַנְגְּלִיּוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
סֶרֶט סרט סְרָטִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
קֶרֶס קרס קְרָסִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
כַּפְתּוֹר כפתור כַּפְתּוֹרִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
רִקְמָה רקמה רְקָמוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
חֶבֶט חבט חֲבָטִים
המונח המעודכן: אַבְזָם.
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
נוֹצָה נוצה לְכוֹבָע
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אֶצְעָדָה אצעדה (אֶצְעָדוֹת) עַל הַזְּרוֹעַ
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
גְּדִיל גדיל גְּדִילִים
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַכְבֵּנָה* מכבנה*
* במילון המקורי כתוב: מִכְבֶּנֶת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אָזְנֵי כְּתֵפוֹת* אוזני כתפות*
* במילון המקורי כתוב: אָזְנֵי כְתֵפוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מִטְרִיָּה מטרייה מִטְרִיּוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
שִׁמְשִׁיָּה שמשייה שִׁמְשִׁיּוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אַרְנָק ארנק אַרְנָקִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַקֵּל מקל מַקְלוֹת
עדכון: ברבים מַקְּלוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: רוֹכְסָן
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מְנִיפָה מניפה מְנִיפוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
קוֹלָב קולב קוֹלָבִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַסְרֵק צָפוּף מסרק צפוף מַסְרְקוֹת צְפוּפִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַזְלֵף מזלף מַזְלְפִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
תִּיק תיק תִּיקִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַסְרֵק דָּלִיל מסרק דליל מַסְרְקוֹת דְּלִילִים
העתק
חלופות תקניות : כַּפְתּוֹרֵי חֲפָתִים
להרחבה
חלופות תקניות : כפתורי חפתים
להרחבה
דלג למונחים