בעלי חיים – נכר (תשל"ב)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
פָּרֵאָס* פריאס* משפחת הזעמניים: תת משפחת נחשי החלזונות
* במילון המקורי כתוב: פָּרֵיאָס

Latin: Pareas Pareas
העתק
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
עַכְסָן עכסן עֶכֶס - (.rattle (Eng.), sonnette (Fr.), Klapper (Ger] [משפחת הצפעוניים: תת משפחת העכסנים
העתק
דלג למונחים