בעלי חיים – נכר (תשל"ב)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
פָּרֵאָס* פריאס* משפחת הזעמניים: תת-משפחת נחשי-החלזונות
* במילון המקורי כתוב: פָּרֵיאָס

Latin: Pareas Pareas
העתק
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
עַכְסָן עכסן עֶכֶס - (.rattle (Eng.), sonnette (Fr.), Klapper (Ger] [משפחת הצפעוניים: תת-משפחת העכסנים
העתק
חלופות תקניות : הַצַּבִּים הַיַּבַּשְׁתִּיִּים
להרחבה
חלופות תקניות : הצבים היבשתיים
להרחבה
העתק
דלג למונחים