בעלי חיים – נכר (תשל"ב)

סינון
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
קָזוּאָר* קזואר* משפחת הקזואריים
* במילון המקורי כתוב: קַזּוּאָר
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
מַגְּלָן מְצֻיָּץ* מגלן מצויץ* משפחת הכפניים
* במילון המקורי כתוב: מַגָּלָן מְצֻיָּץ
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
חֲסִידָה אַבְּדִּימִית* חסידה אבדימית*, אַבְּדִּימִית* אבדימית* משפחת החסידתיים
* במילון המקורי כתוב: חֲסִידָה אַבְּדִימִית
* במילון המקורי כתוב: אַבְּדִימִית
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
בַּרְבּוּרִית ברבורית עוֹף המאכל, הנקרא "בַּרְבּוּר" בּפי העם] [משפחת הברווזיים
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
יָקָנָה אָמֵרִיקָנִית* יקנה אמריקנית* משפחת היקניים
* במילון המקורי כתוב: יָקָנָה אֲמֶרִיקָנִית
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
קֵגוּ* קגו* משפחת הקגואיים
* במילון המקורי כתוב: קֶגוּ
העתק
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
פֵּנֵלוֹפֶּה* פנלופה* משפחת ההוקיים
* במילון המקורי כתוב: פֶּנֶלוֹפֶּה
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
טָלֵגָלוּס* טלגלוס* משפחת הדגרתליים
* במילון המקורי כתוב: טָלֵגַלּוּס
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
אָמָזוֹנָה* אמזונה* משפחת התוכיים
* במילון המקורי כתוב: אֲמָזוֹנָה
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
אָמָזוֹנָה אֲדֻמַּת-מֵצַח* אמזונה אדומת-מצח* משפחת התוכיים
* במילון המקורי כתוב: אֲמָזוֹנָה אֲדֻמַּת-מֵצַח
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
רוּסֵלָה וְרֻדַּת-חָזֶה* רוסלה ורודת-חזה* משפחת התוכיים
* במילון המקורי כתוב: רוּסֶלָּה וְרֻדַּת-חָזֶה
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
רוּסֵלָה צְהֻבַּת-גָּחוֹן* רוסלה צהובת-גחון* משפחת התוכיים
* במילון המקורי כתוב: רוּסֶלָּה צְהֻבַּת-גָּחוֹן
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
רוּסֵלָה שַׁלְהָבִית* רוסלה שלהבית* משפחת התוכיים
* במילון המקורי כתוב: רוּסֶלָּה שַׁלְהָבִית
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
תֻּכִּי אִזְמַרְגָּדִי* תוכי אזמרגדי* משפחת התוכיים
* במילון המקורי כתוב: תֻּכִּי אִזְמָרַגְדִּי
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
קוּקִיָּה אִזְמַרְגָּדִית* קוקייה אזמרגדית* משפחת הקוקייתיים
* במילון המקורי כתוב: קוּקִיָּה אִזְמָרַגְדִּית
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
הַכַּחֲלָאִים* הכחלאים* סדרה
* במילון המקורי כתוב: הַכִּחְלָאִים
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
הַכְּחָלִיִּים* הכחליים* משפּחה
* במילון המקורי כתוב: הַכִּחְלִיִּים
העתק
העתק
דלג למונחים