בנאות [בניין] (תרפ"ח)

סינון
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
גָּשַׁשׁ* גשש*
* במילון המקורי כתוב: גָּשׁוֹשׁ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
נָקַב* נקב*, קָדַח* קדח*
* במילון המקורי כתוב: נָקוֹב
* במילון המקורי כתוב: קָדוֹחַ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
חֹמֶר פִּיצוּץ* חומר פיצוץ*
* במילון המקורי כתוב: חֹמֶר פִּצּוּץ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
נִפֵּץ* ניפץ*
* במילון המקורי כתוב: נַפֵּץ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
עִבָּה* עיבה*, דִּחֵס* דיחס*
* במילון המקורי כתוב: עַבֵּה
* במילון המקורי כתוב: דַּחֵס
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שִׁקַּע* שיקע*
* במילון המקורי כתוב: שַׁקֵּעַ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
חָפַר* חפר*
* במילון המקורי כתוב: חָפוֹר
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
סִקֵּל* סיקל*
* במילון המקורי כתוב: סַקֵּל
העתק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
סָמַךְ* סמך*
* במילון המקורי כתוב: סָמוֹךְ
העתק
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
סִינִים* סינים*
* במילון המקורי כתוב: סִנִּין
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
דִּפֵּן* דיפן*
* במילון המקורי כתוב: דַּפֵּן
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
מִלֵּא* מילא*
* במילון המקורי כתוב: מַלֵּא
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שָׁפַךְ* שפך*
* במילון המקורי כתוב: שָׁפוֹךְ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
גֻּמָּה* גומה*
* במילון המקורי כתוב: גּוּמָה
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
הִרְטִיב* הרטיב*
* במילון המקורי כתוב: הַרְטֵב
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
שָׁקַע* שקע*
* במילון המקורי כתוב: שָׁקֹעַ
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
יִשֵּׁר* יישר*
* במילון המקורי כתוב: יַשֵּׁר
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
גָּרַף* גרף*
* במילון המקורי כתוב: גָּרֹף
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
חָפַר* חפר*
* במילון המקורי כתוב: חָפֹר
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
עָדַר* עדר*
* במילון המקורי כתוב: עָדֹר
דלג למונחים