צבעים [צבעות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִטֵּם* איטם*, הֶאֱטִים* האטים*
* במילון המקורי כתוב: אַטֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַאֲטֵם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִכֵּל* איכל*, בָּלַע* בלע*
* במילון המקורי כתוב: אַכֵּל
* במילון המקורי כתוב: בָּלֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
בָּקַע* בקע*
* במילון המקורי כתוב: בָּקֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
גָּוֶן* גוון* בכינויים ובסמיכות גּוֹן; ר' גְּוָנִים
* במילון המקורי כתוב: גָּוָן
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִקְרִיחַ* הקריח* שייר מקום קֵרֵחַ
* במילון המקורי כתוב: הַקְרֵחַ
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִכָּה* ליכה*, לִכָּה* ליכה*
* במילון המקורי כתוב: לַכּוֹת
* במילון המקורי כתוב: לַכֵּה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לַכַּי* לכי*, לַכַּאי* לכאי*
* במילון המקורי כתוב: לַכָּי
* במילון המקורי כתוב: לַכָּאי
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מַחְרִירָה מחרירה (גלגלית של נקיבה=מקּוֹד) לציורי-חֹרים, למצות ולמכונות כתיבה
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מָרַח* מרח*, מָשַׁח* משח*
* במילון המקורי כתוב: מָרֹחַ
* במילון המקורי כתוב: מָשֹׁחַ
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
חלופות תקניות : צֶבַע אִכּוּל הַחֹמֶר
המונח צֶבַע מְאַכֵּל הַחֹמֶר בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
חלופות תקניות : צבע איכול החומר
המונח צֶבַע מְאַכֵּל הַחֹמֶר בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תָּאַר* תאר*
* במילון המקורי כתוב: תָּאֹר
הערת המזכירות המדעית: הפועל תָּאַר לא נקלט.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: מִתְאָר או קַו מִתְאָר.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הערת המזכירות המדעית: המונח תְּאִירָה לא נקלט.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תִּוָּה* תיווה*, הִתְוָה* התווה*
* במילון המקורי כתוב: תַּוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַתְוֵה
העתק
דלג למונחים