צבעים [צבעות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִטֵּם* איטם*, הֶאֱטִים* האטים*
* במילון המקורי כתוב: אַטֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַאֲטֵם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִכֵּל* איכל*, בָּלַע* בלע*
* במילון המקורי כתוב: אַכֵּל
* במילון המקורי כתוב: בָּלֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
בָּקַע* בקע*
* במילון המקורי כתוב: בָּקֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
גָּוֶן* גוון* בכינויים ובסמיכות גּוֹן; ר' גְּוָנִים
* במילון המקורי כתוב: גָּוָן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
דָּהָה* דהה*
* במילון המקורי כתוב: דָּהֹה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
דִּנֵּג* דינג*
* במילון המקורי כתוב: דַּנֵּג
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֵפִיג צֶבַע* הפיג צבע*
* במילון המקורי כתוב: הָפֵג צֶבַע
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִקְרִיחַ* הקריח* שייר מקום קֵרֵחַ
* במילון המקורי כתוב: הַקְרֵחַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
זִהֲרֵר* זיהרר*
* במילון המקורי כתוב: זַהֲרֵר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יַצִּיב יציב בצירופים כגון: שְׁחור יַצִּיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יִצַּע* ייצע*
* במילון המקורי כתוב: יַצֵּעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִכָּה* ליכה*, לִכָּה* ליכה*
* במילון המקורי כתוב: לַכּוֹת
* במילון המקורי כתוב: לַכֵּה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לַכַּי* לכי*, לַכַּאי* לכאי*
* במילון המקורי כתוב: לַכָּי
* במילון המקורי כתוב: לַכָּאי
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מַחְרִירָה מחרירה (גלגלית של נקיבה=מקּוֹד) לציורי-חֹרים, למצות ולמכונות כתיבה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מִלְטֵט* מלטט*
* במילון המקורי כתוב: מַלְטֵט
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מָרַח* מרח*, מָשַׁח* משח*
* במילון המקורי כתוב: מָרֹחַ
* במילון המקורי כתוב: מָשֹׁחַ
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סִרְגֵּל* סרגל*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגֵּל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָבַע* צבע*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָבַע בְּצֶבַע חוֹפֶה* צבע בצבע חופה*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹעַ בְּצֶבַע חוֹפֶה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָבַע בְּצֶבַע שָׁקוּף* צבע בצבע שקוף*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹעַ בְּצֶבַע שָׁקֹף
העתק
חלופות תקניות : צֶבַע אִכּוּל הַחֹמֶר
המונח צֶבַע מְאַכֵּל הַחֹמֶר בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
חלופות תקניות : צבע איכול החומר
המונח צֶבַע מְאַכֵּל הַחֹמֶר בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צֶבַע שָׁקוּף* צבע שקוף*
* במילון המקורי כתוב: צֶבַע שָׁקֹף
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָר צוּרָה* צר צורה*
* במילון המקורי כתוב: צוֹר צוּרָה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צִחְצַח* צחצח*
* במילון המקורי כתוב: צַחְצֵחַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צִיֵּר* צייר*
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
קִוָּה* קיווה*
* במילון המקורי כתוב: קַוֵּה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תָּאַר* תאר*
* במילון המקורי כתוב: תָּאֹר
הערת המזכירות המדעית: הפועל תָּאַר לא נקלט.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: מִתְאָר או קַו מִתְאָר.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הערת המזכירות המדעית: המונח תְּאִירָה לא נקלט.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תִּוָּה* תיווה*, הִתְוָה* התווה*
* במילון המקורי כתוב: תַּוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַתְוֵה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תִּחְרֵר* תחרר*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְרֵר
דלג למונחים